Kadra

Kierownik Studiów Doktoranckich
Dr hab. Jacek Józef Nowakowski, prof. UWM

tel.: (+48) 89 523 43 08
e-mail: jacek.nowakowski@uwm.edu.pl