Język angielski – poziom B2

4 semestry; 95 osób – kadra zarządzająca i pracownicy administracyjni