Dokumenty uczestnictwa w projekcie

Szanowni Państwo,

Osoby zakwalifikowane do wsparcia w projekcie zobowiązane są do złożenia następujących dokumentów:

1. 2 egzemplarze (w umowach nie wpisujemy daty zawarcia). Należy zaznaczyć tylko te działania, do których zostali Państwo zakwalifikowani - Umowa uczestnictwa w projekcie

2. 1 egzemplarz - Deklaracja uczestnictwa w projekcie

3. 1 egzemplarz - Kwestionariusz osobowy

4. 1 egzemplarz - Oświadczenie uczestnika projektu

OSOBY ZAKWALIFIKOWANE DO UDZIAŁU W PROJEKCIE W LUTYM 2019 r. POWINNY ZŁOŻYĆ DOKUMENTY DO 25 MARCA 2019 r. DO GODZINY 14.00.

Dokumenty należy dostarczyć do Pani inż. Ewy Lobert (p. 233 A, sekretariat Katedry Biochemii i Biotechnologii Zwierząt).