Harmonogram rekrutacji uzupełniającej

Harmonogram rekrutacji:

1) Rekrutacja rozpoczyna się 20.02.2019 r (środa) i będzie trwać do 25.02.2019 r. (poniedziałek). Rekrutacja będzie prowadzona zgodnie z regulaminem rekrutacji i uczestnictwa, który można pobrać tutaj
2) W okresie rekrutacji należy dostarczyć wypełniony formularz zgłoszeniowy oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Można je pobrać w zakładce "dokumenty rekrutacyjne". Przy wypełnianiu formularza należy podać numer albumu oraz adres e-mail w systemie USOS.
3) Wymienione dokumenty należy dostarczyć do pokoju 233 A (sekretariat Katedry Biochemii i Biotechnologii Zwierząt, inż. Ewa Lobert).
4) Każdy złożony wniosek zostanie poddany ewidencji. Każdemu ze składających zostanie przekazane potwierdzenie złożenia wniosku.
5) Listy osób zakwalifikowanych do wsparcia oraz listy rezerwowe zostanią ogłoszone 27.02.2019 r. (środa)
6) Odwołania należy składać do 4 marca 2019 r. (poniedziałek)