Studia Doktoranckie z Powerem

Wydział Biologii i Biotechnologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie ogłasza nabór na rok akademicki 2018/2019 na interdyscyplinarne studia doktoranckie w dyscyplinach biologia i biotechnologia współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 3.5. POWER: Kompleksowe programy szkół wyższych

Projekt pt. „Program Rozwojowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie” nr POWR.03.05.00-00-Z310/17

Moduł 5. Studia doktoranckie na Wydziale Biologii i Biotechnologii.