Zarządzanie zasobami ludzkimi

Szkolenie 2.8

Zarządzanie zasobami ludzkimi - zapoznanie uczestników z nowoczesnymi metodami i narzędziami Zarządzania Kapitałem Ludzkim. Podczas szkolenia Uczestnicy zapoznają się z technikami budowania i zarządzania zespołami pracowniczymi. Nabędą umiejętności w zakresie motywowania i oceniania pracowników oraz poznają sposoby planowania ścieżek kariery. Poznają psychologiczne aspekty powiązane z procesami zarządzania personelem takie jak np. rozpoznawanie predyspozycji pracowników do wykonywania różnych zadań czy też umiejętność rozwiązywania konfliktów w zespołach.

 

Liczba osób na szkoleniu: 150 osób (w tym18 pracowników Działu Kadr, 2 pracowników Centrum Innowacji i Transferu Technologii oraz 30 pracowników kluczowej kadry zarzadzającej)

Liczba grup: 10

Czas trwania szkolenia: 16 godzin dydaktycznych

Termin realizacji: wkrótce