Od października 2020 r. w ramach realizacji projektu "Program Rozwojowy UWM w Olsztynie" wznawia się szkolenia w trybie on-line

Szkolenia będą prowadzone z zachowaniem procedur ograniczających ryzyko zakażenia COVID – 19 podczas zajęć dydaktycznych, zgodnie ze wskazaniami określonymi w  Zarządzeniu nr 82/2020 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 1 października 2020 roku ze zm.


Rekrutacja staże WKŚiR - studenci

STAŻE DLA STUDENTÓW

Rozpoczynamy rekrutację kandydatów do realizacji zadania 7 "Programy stażowe dla studentów" w ramach projektu "Program Rozwojowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER).

W związku z zawieszeniem zajęć i Państwa nieobecnością na Uczelni rekrutację i proces składania dokumentów  będziemy prowadzili drogą korespondencyjną.
Złożenie dokumentów będzie możliwe w formie:
- przesłania skanów wypełnionych dokumentów na podane adresy mailowe: ewad@uwm.edu.pl lub iwona.cymes@uwm.edu.pl;
- przesłanie  wypełnionych dokumentów tradycyjną pocztą na adres:
   Katedra Gospodarki Wodnej, Klimatologii i Kształtowania Środowiska, Pl. Łódzki 2 pok.40. 10-719 Olsztyn.
W związku z zaistniałą sytuacją prosimy o przygotowanie i złożenie zał. 1-14 dostępnych na stronie internetowej projektu https://zpr.uwm.edu.pl/group/wydzial-ksztaltowania-srodowiska-i-rolnictwa-0/staze

Rekrutacja będzie trwała od 28.04.2020 r. do 24.05.2020 r.