W związku z ogłoszonym na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanem epidemii (Dz.U. 2020 poz. 522) aby ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa COVID-19  Uniwersytet Warmińsko-Mazurski  w Olsztynie kontynuuje zawieszenie wszystkich zajęć dydaktycznych, wszelkich wyjazdów służbowych pracowników, studentów i doktorantów.

Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2020 r. zmieniające Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r.

Stan ten obowiązuje do odwołania


 

W związku z zapobieganiem rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19 Zarządzeniem Rektora, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski  w Olsztynie zawiesza wszystkie zajęcia dydaktyczne, wszelkie wyjazdy służbowe pracowników, studentów i doktorantów.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 12 marca 2020 roku i obowiązuje do 29 marca 2020 roku.

Zarządzenie Rektora

 

Stanowisko Instytucji Zarządzającej w sprawie poniesionych kosztów za odwołane wsparcia z powodu zagrożenia epidemiologicznego

Rekrutacja staże WKŚiR - studenci

STAŻE DLA STUDENTÓW

Rozpoczynamy rekrutację kandydatów do realizacji zadania 7 "Programy stażowe dla studentów" w ramach projektu "Program Rozwojowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER).

W związku z zawieszeniem zajęć i Państwa nieobecnością na Uczelni rekrutację i proces składania dokumentów  będziemy prowadzili drogą korespondencyjną.
Złożenie dokumentów będzie możliwe w formie:
- przesłania skanów wypełnionych dokumentów na podane adresy mailowe: ewad@uwm.edu.pl lub iwona.cymes@uwm.edu.pl;
- przesłanie  wypełnionych dokumentów tradycyjną pocztą na adres:
   Katedra Gospodarki Wodnej, Klimatologii i Kształtowania Środowiska, Pl. Łódzki 2 pok.40. 10-719 Olsztyn.
W związku z zaistniałą sytuacją prosimy o przygotowanie i złożenie zał. 1-14 dostępnych na stronie internetowej projektu https://zpr.uwm.edu.pl/group/wydzial-ksztaltowania-srodowiska-i-rolnictwa-0/staze

Rekrutacja będzie trwała od 28.04.2020 r. do 24.05.2020 r.