W związku z ogłoszonym na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanem epidemii (Dz.U. 2020 poz. 522) aby ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa COVID-19  Uniwersytet Warmińsko-Mazurski  w Olsztynie kontynuuje zawieszenie wszystkich zajęć dydaktycznych, wszelkich wyjazdów służbowych pracowników, studentów i doktorantów.

Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2020 r. zmieniające Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r.

Stan ten obowiązuje do odwołania


 

W związku z zapobieganiem rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19 Zarządzeniem Rektora, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski  w Olsztynie zawiesza wszystkie zajęcia dydaktyczne, wszelkie wyjazdy służbowe pracowników, studentów i doktorantów.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 12 marca 2020 roku i obowiązuje do 29 marca 2020 roku.

Zarządzenie Rektora

 

Stanowisko Instytucji Zarządzającej w sprawie poniesionych kosztów za odwołane wsparcia z powodu zagrożenia epidemiologicznego

Zarządzenia Rektora UWM w sprawie Regulaminów Rekrutacji


 Nr 52/2019 z dnia 4 lipca 2019 roku w sprawie Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa

Zadanie 1.: "Nowe specjalności w języku angielskim, Specjalność „Logistyka” na Wydziale Nauk Ekonomicznych"


Nr 93/2018 z dnia 14 listopada 2018 roku w sprawie Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa

Zadanie 2.: "Warsztaty dla studentów/ek Wydziału Biologii i Biotechnologii"


Nr 97/2018 z dnia 26 listopada 2018 roku w sprawie Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa

aktualny Nr 108/2019 z dnia 29 listopada 2019 roku w sprawie Regulaminu rektutacji i uczestnictwa

Zadanie 3.: "Warsztaty, szkolenia, wizyty studyjne dla studentów/ek Wydziału Bioinżynierii Zwierząt"


 Nr 101/2018 z dnia 26 listopada 2018 roku w sprawie Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa

Zadanie 4.: "Warsztaty, certyfikowane szkolenia, wizyty studyjne dla studentów/ek Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa"


 Nr 116/2018 z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa

Zadanie 5.: "Warsztaty dla studentów/ek Wydziału Medycyny Weterynaryjnej"


 Nr 117/2018 z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa

Zadanie 6.: "Warsztaty dla studentów/ek Wydziału Nauk o Żywności"


Nr 33/2019 z dnia 24 kwietnia 2019 roku w sprawie Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa

aktualny Nr 44/2019 z dnia 10 czerwca 2019 roku w sprawie zmiany Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa

Zadanie 7.: "Programy stażowe dla studentów/ek WKŚiR, WNoŚ, WNoŻ"


 Nr 90/2018 z dnia 8 listopada 2018 roku w sprawie Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa

Zadanie 9.: "Podnoszenie kompetencji dydaktycznych nauczycieli akademickich Studium Języków Obcych"


 Nr 100/2018 z dnia 26 listopada 2018 roku w sprawie Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa

aktualny Nr 80/2019 z dnia 1 października 2019 roku w sprawie zmiany Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa

Zadanie 10.: "Podnoszenie kompetencji dydaktycznych nauczycieli akademickich Wydziału Biologii i Bioinżynierii"


  Nr 99/2018 z dnia 26 listopada 2018 roku w sprawie Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa

  Nr 56/2019 z dnia 3 września 2019 roku w sprawie zmiany Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa

Zadanie 11.: "Podnoszenie kompetencji dydaktycznych nauczycieli akademickich Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa"


 Nr 102/2018 z dnia 26 listopada 2018 roku w sprawie Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa

aktualny Nr 77/2019 z dnia 1 października 2019 roku w sprawie Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa

Zadanie 12.: "Podnoszenie kompetencji dydaktycznych nauczycieli akademickich Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa"


Nr 98/2018 z dnia 26 listopada 2018 roku w sprawie Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa

aktualny Nr 78/2019 z dnia 1 października 2019 roku w sprawie Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa

Zadanie 13.: "Podnoszenie kompetencji dydaktycznych nauczycieli akademickich Wydziału Nauk Ekonomicznych"


Nr 118/2018 z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa

aktualny Nr 79/2019 z dnia 1 października 2019 roku w sprawie Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa

Zadanie 14.: "Podnoszenie kompetencji dydaktycznych nauczycieli akademickich Wydziału Nauk o Środowisku"


Nr 119/2018 z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa

Zadanie 15.: "Podnoszenie kompetencji dydaktycznych nauczycieli akademickich Wydziału Nauk o Żywności"


Nr 68/2018 z dnia 21 września 2018 roku w sprawie Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

Zadanie 16.: ”Realizacja programów stażowych dla pracowników naukowo-dydaktycznych UWM w Olsztynie”


Nr 67/2018 z dnia 21 września 2018 roku w sprawie Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa 

Nr 3/2019 z dnia 16 stycznia 2019 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 67/2018 z dnia 21 września 2018 roku

Nr 95/2019 z dnia 31 października 2019 roku w sprawie Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa _ aktualizacja

Zadanie 17.: „Podniesienie kompetencji zarządczych kadry kierowniczej i pracowników UWM w Olsztynie”