Zarządzanie zasobami ludzkimi/Menadżer HR

2 osoby - Dział Kadr, Centrum Innowacji i Transferu Technologii