Szkolenia będą prowadzone z zachowaniem procedur ograniczających ryzyko zakażenia COVID – 19 podczas zajęć dydaktycznych, zgodnie ze wskazaniami określonymi w  Zarządzeniu nr 82/2020 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 1 października 2020 roku ze zm.

DZIĘKUJEMY. PROJEKT ZAKOŃCZONY.

Kontakt

Biuro Projektu

ul. R. Prawocheńskiego 9

10-720 Olsztyn
Tel. 89 524 52 53, tel./fax 89 524 52 60
e-mail: zpr@uwm.edu.pl

www.zpr.uwm.edu.pl

godziny otwarcia: 9.00 – 14.00 

Kierownik Projektu:

Marta Perczyńska

tel. 89 524 55 35, e-mail: marta.perczynska@uwm.edu.pl

 

Z-ca Kierownika Projektu:

Sylwia Połonkiewicz

tel. 89 524 55 35, e-mail: sylwia.polonkiewicz@uwm.edu.pl

 

Specjalista ds. staży:

Ewa Dąbkowska

tel. 89 524 52 55, e-mail: e.dabkowska@uwm.edu.pl

 

Specjalista ds. szkoleń:

Anna Węzelowska

tel. 89 524 55 30, e-mail: anna.wezelowska@uwm.edu.pl

 

Specjalista ds. monitoringu:

Edyta Szacherska

tel. 89 524 52 65, e-mail: edyta.szacherska@uwm.edu.pl