W związku z ogłoszonym na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanem epidemii (Dz.U. 2020 poz. 522) aby ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa COVID-19  Uniwersytet Warmińsko-Mazurski  w Olsztynie kontynuuje zawieszenie wszystkich zajęć dydaktycznych, wszelkich wyjazdów służbowych pracowników, studentów i doktorantów.

Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2020 r. zmieniające Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r.

Stan ten obowiązuje do odwołania


 

W związku z zapobieganiem rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19 Zarządzeniem Rektora, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski  w Olsztynie zawiesza wszystkie zajęcia dydaktyczne, wszelkie wyjazdy służbowe pracowników, studentów i doktorantów.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 12 marca 2020 roku i obowiązuje do 29 marca 2020 roku.

Zarządzenie Rektora

 

Stanowisko Instytucji Zarządzającej w sprawie poniesionych kosztów za odwołane wsparcia z powodu zagrożenia epidemiologicznego

Kontakt

Biuro Projektu

ul. R. Prawocheńskiego 9

10-720 Olsztyn
Tel. 89 524 52 53, tel./fax 89 524 52 60
e-mail: zpr@uwm.edu.pl

www.zpr.uwm.edu.pl

godziny otwarcia: 9.00 – 14.00 

Kierownik Projektu:

Zofia Możeluk

tel. 89 524 55 34, e-mail: zofia.mozeluk@uwm.edu.pl

 

Z-ca Kierownika Projektu:

Sylwia Połonkiewicz

tel. 89 524 55 35, e-mail: sylwia.polonkiewicz@uwm.edu.pl

 

Specjalista ds. staży:

Ewa Dąbkowska

tel. 89 524 52 55, e-mail: e.dabkowska@uwm.edu.pl

tel. kom. 694 85 54 72 na  okres pracy zdalnej 

Specjalista ds. szkoleń:

Anna Węzelowska

tel. 89 524 55 30, e-mail: anna.wezelowska@uwm.edu.pl

 

Specjalista ds. monitoringu:

Edyta Szacherska

tel. 89 524 52 65, e-mail: edyta.szacherska@uwm.edu.pl