Szkolenia będą prowadzone z zachowaniem procedur ograniczających ryzyko zakażenia COVID – 19 podczas zajęć dydaktycznych, zgodnie ze wskazaniami określonymi w  Zarządzeniu nr 82/2020 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 1 października 2020 roku ze zm.

DZIĘKUJEMY. PROJEKT ZAKOŃCZONY.

Strefa Studenta

 

Realizacja szkoleń, warsztatów, wizyt studyjnych, staży oraz zajęć dla studentów/ek z udziałem pracodawców.

Zadanie II – warsztaty z zakresu technologii komputerowych (ICT) dla studentów Wydziału Biologii i Biotechnologii, kierunków: biologia, biotechnologia,  mikrobiologia.

Zadanie III – certyfikowane szkolenia, warsztaty specjalistyczne, zajęcia prowadzone wspólnie z pracodawcami, wizyty studyjne u pracodawców (Wydział Bioinżynierii Zwierząt).

Zadanie IV – certyfikowane kursy, warsztaty specjalistyczne, warsztaty terenowe i wyjazdy studyjne krajowe i zagraniczne (Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa).

Zadanie V – specjalistyczne warsztaty w języku angielskim prowadzone przez wykładowców z wiodących ośrodków naukowych w Europie (Wydział Medycyny Weterynaryjnej).

Zadanie VI – warsztaty i wizyty studyjne studentów w wybranych zakładach przemysłu spożywczego Europy (Wydział Nauki o Żywności).

Zadanie VII – programy stażowe dla studentów Wydziałów: Kształtowania Środowiska
i Rolnictwa, Nauk o Środowisku, Nauki o Żywności (staże u pracodawców).