W związku z ogłoszonym na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanem epidemii (Dz.U. 2020 poz. 522) aby ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa COVID-19  Uniwersytet Warmińsko-Mazurski  w Olsztynie kontynuuje zawieszenie wszystkich zajęć dydaktycznych, wszelkich wyjazdów służbowych pracowników, studentów i doktorantów.

Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2020 r. zmieniające Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r.

Stan ten obowiązuje do odwołania


 

W związku z zapobieganiem rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19 Zarządzeniem Rektora, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski  w Olsztynie zawiesza wszystkie zajęcia dydaktyczne, wszelkie wyjazdy służbowe pracowników, studentów i doktorantów.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 12 marca 2020 roku i obowiązuje do 29 marca 2020 roku.

Zarządzenie Rektora

 

Stanowisko Instytucji Zarządzającej w sprawie poniesionych kosztów za odwołane wsparcia z powodu zagrożenia epidemiologicznego

Strefa Studenta

 

Realizacja szkoleń, warsztatów, wizyt studyjnych, staży oraz zajęć dla studentów/ek z udziałem pracodawców.

Zadanie II – warsztaty z zakresu technologii komputerowych (ICT) dla studentów Wydziału Biologii i Biotechnologii, kierunków: biologia, biotechnologia,  mikrobiologia.

Zadanie III – certyfikowane szkolenia, warsztaty specjalistyczne, zajęcia prowadzone wspólnie z pracodawcami, wizyty studyjne u pracodawców (Wydział Bioinżynierii Zwierząt).

Zadanie IV – certyfikowane kursy, warsztaty specjalistyczne, warsztaty terenowe i wyjazdy studyjne krajowe i zagraniczne (Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa).

Zadanie V – specjalistyczne warsztaty w języku angielskim prowadzone przez wykładowców z wiodących ośrodków naukowych w Europie (Wydział Medycyny Weterynaryjnej).

Zadanie VI – warsztaty i wizyty studyjne studentów w wybranych zakładach przemysłu spożywczego Europy (Wydział Nauki o Żywności).

Zadanie VII – programy stażowe dla studentów Wydziałów: Kształtowania Środowiska
i Rolnictwa, Nauk o Środowisku, Nauki o Żywności (staże u pracodawców).