Strefa Pracownika Naukowo Dydaktycznego

Zadania od IX do XV – realizacja działań podnoszących kompetencje dydaktyczne pracowników naukowo-dydaktycznych wydziałów: Biologii i Biotechnologii, Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Środowiska, Kształtowania Środowiska i Rolnictwa, Nauk Ekonomicznych, Nauk o Środowisku, Nauki o Żywności oraz Studium Języków Obcych. Specjalistyczne kursy i szkolenia z zakresu innowacyjnych metod nauczania, kursy wykorzystania nowoczesnych technologii komputerowych i multimedialnych w procesie nauczania, kursy i szkolenia z języka angielskiego w dydaktyce

Zadanie XVI – programy stażowe dla pracowników naukowo – dydaktycznych UWM w Olsztynie