Język angielski – poziom C1

4 semestry; 40 osób – kadra zarządzająca i pracownicy administracyjni