Warsztaty języka angielskiego we współpracy międzynarodowej

1 semestr; 5 osób – pracownicy Biura ds. Współpracy Międzynarodowej