Szkolenia będą prowadzone z zachowaniem procedur ograniczających ryzyko zakażenia COVID – 19 podczas zajęć dydaktycznych, zgodnie ze wskazaniami określonymi w  Zarządzeniu nr 82/2020 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 1 października 2020 roku ze zm.


Komunikacja interpersonalna

Szkolenie 9.3

 

Komunikacja interpesonalna - rozwój praktycznej wiedzy z zakresu komunikacji interpersonalnej oraz zdobycie umiejętności związanych z efektywnym porozumiewaniem się w relacjach międzyludzkich

  1. Elementy komunikacji werbalnej i niewerbalnej oraz ich wpływ na efektywność procesów komunikacyjnych
  2. Warunki i narzędzia efektywnej komunikacji
  3. Bariery i zakłócenia w komunikacji interpersonalnej oraz sposoby ich przezwyciężania
  4. Style komunikacji i ich znaczenie dla budowania relacji międzyludzkich

 

Liczba osób na szkoleniu: 700 osób – kadra zarządzająca oraz pracownicy administracyjni biur i wydziałów

Liczba grup: 35

Czas trwania szkolenia: 16 godzin dydaktycznych

Termin realizacji: wkrótce