Szkolenia będą prowadzone z zachowaniem procedur ograniczających ryzyko zakażenia COVID – 19 podczas zajęć dydaktycznych, zgodnie ze wskazaniami określonymi w  Zarządzeniu nr 82/2020 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 1 października 2020 roku ze zm.


Komunikacja interpersonalna wśród kadry zarządzającej

Szkolenie 9.4

Komunikacja interpersonalna wsród kadry zarządzającej - wzrost jakości komunikacji i współpracy, a w efekcie wzmocnienie efektywności funkcjonowania kadry zarządzającej i całej organizacji. Zbudowanie świadomości wśród uczestników w zakresie zasad funkcjonowania efektywnych zespołów oraz wypracowanie kluczowych wartości dla organizacji, na podstawie których zostanie zbudowana kultura organizacyjna.

 

Liczba osób na szkoleniu: 150 osób – kadra zarządzająca

Liczba grup: 8

Czas trwania szkolenia: 16 godzin dydaktycznych

Termin realizacji:wkrótce