Komunikacja interpersonalna wśród kadry zarządzającej

Szkolenie 9.4

Komunikacja interpersonalna wsród kadry zarządzającej - wzrost jakości komunikacji i współpracy, a w efekcie wzmocnienie efektywności funkcjonowania kadry zarządzającej i całej organizacji. Zbudowanie świadomości wśród uczestników w zakresie zasad funkcjonowania efektywnych zespołów oraz wypracowanie kluczowych wartości dla organizacji, na podstawie których zostanie zbudowana kultura organizacyjna.

 

Liczba osób na szkoleniu: 150 osób – kadra zarządzająca

Liczba grup: 8

Czas trwania szkolenia: 16 godzin dydaktycznych

Termin realizacji:wkrótce