Szkolenia będą prowadzone z zachowaniem procedur ograniczających ryzyko zakażenia COVID – 19 podczas zajęć dydaktycznych, zgodnie ze wskazaniami określonymi w  Zarządzeniu nr 82/2020 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 1 października 2020 roku ze zm.


Obsługa klienta

Szkolenie 9.6

Obsługa klienta - rozwój praktycznej wiedzy z zakresu profesjonalnej obsługi klienta oraz zdobycie umiejętności związanych z efektywnym budowaniem relacji z klientem zewnętrznym i wewnętrznym

  1. Typologia klientów – dostosowanie stylu komunikacji do poszczególnych typów klienta
  2. Budowanie relacji z klientem – standardy zachowań w kontaktach bezpośrednich i pośrednich (rozmowy telefoniczne, korespondencja mailowa)
  3. Problemy związane z obsługą klienta - radzenie sobie z „trudnym klientem”
  4. Znaczenie asertywności w obsłudze klienta

 

Liczba osób na szkoleniu: 500 osób – pracownicy administracyjni biur i wydziałów

Liczba grup: 25

Czas trwania szkolenia: 16 godzin dydaktycznych

Termin realizacji: wkrótce