Praca w zespole

Szkolenie 9.1

Praca w zespole - rozwój praktycznej wiedzy z zakresu pracy zespołowej oraz zdobycie umiejętności związanych z  efektywnym funkcjonowaniem w zespole pracowniczym (różnice osobowości, wieku, motywacji) – korzyści i problemy

  1. Efektywność zespołów pracowniczych – warunki skutecznego działania w zespole
  2. Znaczenie komunikacji i przekazywania informacji dla efektywnej współpracy
  3. Radzenie sobie z sytuacjami konfliktowymi w pracy zespołowej

 

Liczba osób na szkoleniu: 700  - kadra zarządzająca oraz pracownicy administracyjni biur i wydziałów

Liczba grup: 35

Czas trwania szkolenia: 16 godzin dydaktycznych

Termin realizacji: wkrótce