Szkolenia będą prowadzone z zachowaniem procedur ograniczających ryzyko zakażenia COVID – 19 podczas zajęć dydaktycznych, zgodnie ze wskazaniami określonymi w  Zarządzeniu nr 82/2020 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 1 października 2020 roku ze zm.


Trening kierowników, rozwój i zarządzanie zespołem

Szkolenie 9.5

Trening kierowników, rozwój i zarządzanie zespołem - wdrożenie spersonalizowanych narzędzi doboru i kierowania personelem oraz rozwój indywidualnego potencjału kierownika

 

Liczba osób na szkoleniu: 150 osób – kadra zarządzająca

Liczba grup: 8

Czas trwania szkolenia: 16 godzin dydaktycznych

Termin realizacji: wkrótce