Zarządzanie czasem

Szkolenie 9.2

Zarządzanie czasem - rozwój praktycznej wiedzy z zakresu zarządzania czasem pracy oraz zdobycie umiejętności związanych z efektywnym wykorzystaniem czasu dla realizacji celów indywidualnych i zespołowych.

  1. Metody i reguły ustalania celów  i wyznaczania priorytetów
  2. Zasady i metody planowania i organizowania czasu pracy
  3. Znaczenie komunikacji i informacji w efektywnym zarządzaniu czasem

 

Liczba osób na szkoleniu: 700  - kadra zarządzająca oraz pracownicy administracyjni biur i wydziałów

Liczba grup: 35

Czas trwania szkolenia: 16 godzin dydaktycznych

Termin realizacji: wkrótce