Szkolenia będą prowadzone z zachowaniem procedur ograniczających ryzyko zakażenia COVID – 19 podczas zajęć dydaktycznych, zgodnie ze wskazaniami określonymi w  Zarządzeniu nr 82/2020 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 1 października 2020 roku ze zm.


Zarządzanie czasem

Szkolenie 9.2

Zarządzanie czasem - rozwój praktycznej wiedzy z zakresu zarządzania czasem pracy oraz zdobycie umiejętności związanych z efektywnym wykorzystaniem czasu dla realizacji celów indywidualnych i zespołowych.

  1. Metody i reguły ustalania celów  i wyznaczania priorytetów
  2. Zasady i metody planowania i organizowania czasu pracy
  3. Znaczenie komunikacji i informacji w efektywnym zarządzaniu czasem

 

Liczba osób na szkoleniu: 700  - kadra zarządzająca oraz pracownicy administracyjni biur i wydziałów

Liczba grup: 35

Czas trwania szkolenia: 16 godzin dydaktycznych

Termin realizacji: wkrótce