W związku z ogłoszonym na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanem epidemii (Dz.U. 2020 poz. 522) aby ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa COVID-19  Uniwersytet Warmińsko-Mazurski  w Olsztynie kontynuuje zawieszenie wszystkich zajęć dydaktycznych, wszelkich wyjazdów służbowych pracowników, studentów i doktorantów.

Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2020 r. zmieniające Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r.

Stan ten obowiązuje do odwołania


 

W związku z zapobieganiem rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19 Zarządzeniem Rektora, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski  w Olsztynie zawiesza wszystkie zajęcia dydaktyczne, wszelkie wyjazdy służbowe pracowników, studentów i doktorantów.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 12 marca 2020 roku i obowiązuje do 29 marca 2020 roku.

Zarządzenie Rektora

 

Stanowisko Instytucji Zarządzającej w sprawie poniesionych kosztów za odwołane wsparcia z powodu zagrożenia epidemiologicznego

Dokumenty uczestnictwa w projekcie - styczeń 2020 r

Szanowni Państwo,

Osoby zakwalifikowane do wsparcia w projekcie zobowiązane są do złożenia następujących dokumentów:

1. 2 egzemplarze (w umowach nie wpisujemy daty zawarcia). Należy zaznaczyć tylko te działania, do których zostali Państwo zakwalifikowani - Umowa uczestnictwa w projekcie

2. 1 egzemplarz - Deklaracja uczestnictwa w projekcie

3. 1 egzemplarz - Kwestionariusz osobowy

4. 1 egzemplarz - Oświadczenie uczestnika projektu

OSOBY ZAKWALIFIKOWANE DO UDZIAŁU W PROJEKCIE W STYCZNIU 2020 r. POWINNY ZŁOŻYĆ DOKUMENTY DO 29 STYCZNIA 2020 r. DO GODZINY 14.00.

Dokumenty należy dostarczyć do Pani inż. Ewy Lobert (p. 233 A, sekretariat Katedry Biochemii i Biotechnologii Zwierząt).