Działania realizowane w ramach wsparcia dla studentów WBZ

  1. Wsparcie oferowane w ramach Projektu ma na celu podniesienie i nabycie kompetencji miękkich i twardych (zawodowych) studentów Wydziału Bioinżynierii Zwierząt poprzez realizację następujących szkoleń, warsztatów i wizyt studyjnych:

a)      warsztaty kompetencji miękkich : Zarządzanie czasem i sztuka asertywności, Sztuka prezentacji i autoprezentacji, Nowoczesne techniki zarządzania zespołem, Zarządzanie stresem, Motywacja i komunikacja społeczna (2 typy warsztatów do wyboru)

b)      certyfikowane szkolenie - Korekcja racic bydła 

c)      certyfikowane szkolenie - Kandydat na rzeczoznawcę ds. klasyfikacji tusz wieprzowych 

d)      certyfikowane szkolenie - Kurs instruktora hipoterapii 

e)      certyfikowane szkolenie - Kurs instruktora dogoterapii 

f)       warsztaty z pracodawcami - Praktyczne aspekty chowu indyków 

g)      warsztaty z pracodawcami - Wybrane zagadnienia hodowli bydła mlecznego 

h)      warsztaty z pracodawcami - Przetwórstwo mięsa i produkcja wędlin tradycyjnych 

i)       warsztaty z pracodawcami - Zarządzanie gospodarstwem rolnym 

j)       warsztaty z pracodawcami - Praktyczne aspekty hipoterapii 

k)      warsztaty z pracodawcami - Szkolenie psów 

l)       wizyty studyjne u pracodawców - Nowoczesne gospodarstwa zajmujące się produkcją zwierzęcą 

m)   wizyty studyjne u pracodawców - Firmy przetwórstwa mleka i mięsa 

n)      wizyty studyjne u pracodawców - Pracodawcy zajmujący się wykorzystaniem zwierząt do celów rekreacyjnych, edukacyjnych i terapeutycznych