W związku z ogłoszonym na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanem epidemii (Dz.U. 2020 poz. 522) aby ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa COVID-19  Uniwersytet Warmińsko-Mazurski  w Olsztynie kontynuuje zawieszenie wszystkich zajęć dydaktycznych, wszelkich wyjazdów służbowych pracowników, studentów i doktorantów.

Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2020 r. zmieniające Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r.

Stan ten obowiązuje do odwołania


 

W związku z zapobieganiem rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19 Zarządzeniem Rektora, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski  w Olsztynie zawiesza wszystkie zajęcia dydaktyczne, wszelkie wyjazdy służbowe pracowników, studentów i doktorantów.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 12 marca 2020 roku i obowiązuje do 29 marca 2020 roku.

Zarządzenie Rektora

 

Stanowisko Instytucji Zarządzającej w sprawie poniesionych kosztów za odwołane wsparcia z powodu zagrożenia epidemiologicznego

Harmonogram rekrutacji (kierunek bioinżynieria produkcji żywności) 17.12.2019 - 9.01.2020

Harmonogram rekrutacji:

1) Rekrutacja rozpoczyna się 17.12.2019 r (wtorek) i będzie trwać do 9.01.2020 r. (czwartek). Rekrutacja będzie prowadzona zgodnie z regulaminem rekrutacji i uczestnictwa, który można pobrać tutaj
2) W okresie rekrutacji należy dostarczyć wypełniony formularz zgłoszeniowy oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Można je pobrać w zakładce "dokumenty rekrutacyjne". Przy wypełnianiu formularza należy podać numer albumu oraz adres e-mail w systemie USOS.
3) Wymienione dokumenty należy dostarczyć do pokoju 233 A w godzinach 8.00 - 14.00 (sekretariat Katedry Biochemii i Biotechnologii Zwierząt, inż. Ewa Lobert).
4) Każdy złożony wniosek zostanie poddany ewidencji. Każdemu ze składających zostanie przekazane potwierdzenie złożenia wniosku.
5) Listy osób zakwalifikowanych do wsparcia oraz listy rezerwowe zostanią ogłoszone 10.01.2020 r. (piątek)
6) Odwołania należy składać do 14.01.2020 r. (wtorek).