W związku z ogłoszonym na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanem epidemii (Dz.U. 2020 poz. 522) aby ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa COVID-19  Uniwersytet Warmińsko-Mazurski  w Olsztynie kontynuuje zawieszenie wszystkich zajęć dydaktycznych, wszelkich wyjazdów służbowych pracowników, studentów i doktorantów.

Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2020 r. zmieniające Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r.

Stan ten obowiązuje do odwołania


 

W związku z zapobieganiem rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19 Zarządzeniem Rektora, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski  w Olsztynie zawiesza wszystkie zajęcia dydaktyczne, wszelkie wyjazdy służbowe pracowników, studentów i doktorantów.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 12 marca 2020 roku i obowiązuje do 29 marca 2020 roku.

Zarządzenie Rektora

 

Stanowisko Instytucji Zarządzającej w sprawie poniesionych kosztów za odwołane wsparcia z powodu zagrożenia epidemiologicznego

Protokół z rekrutacji 4.11.2019 r po rozpatrzeniu odwołań

Szanowni Państwo,

do protokołu rekrutacji z dnia 4 listopada 2019 r. wniesione zostało odwołanie, które zostało uznane za zasadne. W zwiazku z tym oraz z decyzją o zwiększeniu limitu naborów na niektóre działania protokół został zmieniny. ponizej umieszczono link do pobrania aktualnego protokołu. Wszelkie uwagi należy zgłaszać do 15 listopada 2019 r do koordynatora wydziałowego projektu. 

Protokół z rekrutacji po korekcie z dnia 12.11.2019 r.