Wyniki rekrutacji z 19.12.2018 r.

Szanowni Państwo,

Poniżej znajduje się link do protokołu przeprowadzonej rekrutacji, który zawiera informacje na temat kwalifikacji Kandydatów do realizacji poszczególnych działań w projekcie. Terminy oraz sposób składania odwołań są opisane w zakładce "Harmonogram rekrutacji", gdzie wskazany jest równiaż link do Regulaminu rekrutacji i udziału w projekcie.

Protokół z rekrutacji z dnia 19 grudnia 2018 r.