Dokumentacja

Zarządzenie Nr 100/2018 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 26 listopada 2018 roku w sprawie  Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr POWR.03.05.00-00-Z310/17 pn. „Program Rozwojowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie’’, Zadanie 10 Podnoszenie kompetencji dydaktycznych nauczycieli akademickich WBiB – plik PDF

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA w Projekcie nr POWR.03.05.00-00-Z310/17 pn. ,,Program Rozwojowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie’’ (Załącznik  do Zarządzenia Nr 100/2018 Rektora UWM w Olsztynie  z dnia 26 listopada 2018 roku) – plik PDF

Załączniki do regulaminu:

  • FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY - Załącznik nr 1do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr POWR.03.05.00-00-Z310/17  pn. „Program Rozwojowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie” (Zadanie 10.) plik Word
  • UMOWA UCZESTNICTWA w Projekcie pn. „Program Rozwojowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie” Zadanie 10.: „Podnoszenie kompetencji dydaktycznych nauczycieli akademickich WBiB” – Załącznik nr 2 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie nr POWR.03.05.00-00-Z310/17 pn. „Program Rozwojowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie” (Zadanie 10.: „Podniesienie kompetencji zarządczych kadry kierowniczej i pracowników UWM w Olsztynie”) aktualizacja na stronie 13.06.2019 -  plik PDF

Załączniki do Umowy uczestnictwa:

  • DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE- Załącznik nr 1 do UMOWY uczestnictwa w projekcie nr POWR.03.05.00-00-Z310/17 pn. „Program Rozwojowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie” (Zadanie 10.)  - plik Word
  • KWESTIONARIUSZ OSOBOWY - Załącznik nr 2 do UMOWY uczestnictwa w projekcie nr POWR.03.05.00-00-Z310/17 pn. „Program Rozwojowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (Zadanie 10.)plik Word
  • OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU -Załącznik nr 3 do UMOWY uczestnictwa w projekcie nr POWR.03.05.00-00-Z310/17 pn. „Program Rozwojowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie(Zadanie 10.) – plik Word

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych zwykłych (WBiB) - plik Word