Wyniki rekrutacji

Protokół rekrutacji kandydatów
w Projekcie nr POWR.03.05.00-00-Z310/17 pn. ,,Program Rozwojowy Uniwersytetu
Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie’’

 Zadanie 10
„Podnoszenie kompetencji dydaktycznych nauczycieli akademickich WBiB” 

Certyfikowane szkolenie z metod tutoringu

Skład Komisji Rekrutacyjnej:
przewodniczący:        dr Beata Dulisz,
członkowie:                prof. dr hab. Aleksander Świątecki, mgr inż. Maja Gabiec

Data posiedzeń Komisji Rekrutacyjnej:
30.01.2019 r.

Liczba złożonych formularzy zgłoszeniowych: 15

Wynik rekrutacji:

  1. Lista podstawowa – 12 osób (załącznik 1);
  2. Lista rezerwowa – 3 osoby (załącznik 2)

Pełny tekst z złącznikami w wersji PDF - link