Od października 2020 r. w ramach projektu "Program Rozwojowy UWM w Olsztynie" wznawia się realizację szkoleń

Szkolenia będą prowadzone z zachowaniem procedur ograniczających ryzyko zakażenia COVID – 19 podczas zajęć dydaktycznych, zgodnie ze wskazaniami określonymi w  Zarządzeniu nr 82/2020 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 1 października 2020 roku ze zm.


Kadra

Kierownik Studiów Doktoranckich
Dr hab. Jacek Józef Nowakowski, prof. UWM

tel.: (+48) 89 523 43 08
e-mail: jacek.nowakowski@uwm.edu.pl