Od października 2020 r. w ramach projektu "Program Rozwojowy UWM w Olsztynie" wznawia się realizację szkoleń

Szkolenia będą prowadzone z zachowaniem procedur ograniczających ryzyko zakażenia COVID – 19 podczas zajęć dydaktycznych, zgodnie ze wskazaniami określonymi w  Zarządzeniu nr 82/2020 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 1 października 2020 roku ze zm.


Program

Program interdyscyplinarnych studiów doktoranckich

 

Studia doktoranckie trwają 4 lata;
System studiów - dzienny;
Możliwość realizacji indywidualnego toku studiów;
W ramach studiów obejmujących 32,5 pkt ECTS – 330 godzin zajęć (385 godz. w kontakcie) przewidziane są zajęcia z poniższych grup przedmiotów:

 • Zajęcia z kształcenia ogólnego (2,5 ECTS; 60 godz.);
 • Zajęcia rozwijające umiejętności dydaktyczne przygotowujące doktoranta do wykonywania zawodu nauczyciela akademickiego (5 ECTS; 75 godz.);
 • Zajęcia rozwijające umiejętności zawodowe przygotowujące doktoranta do pracy o charakterze badawczym lub badawczo rozwojowym (6 ECTS; 90 godz.);
 • Zajęcia z zakresu kształcenia interdyscyplinarnego (dyscyplin naukowych) (7 ECTS; 105 godz.);
 • Praktyki zawodowe (12 ECTS; 360 godz.);
 • Szkolenia (- ECTS; 7 godz.). 

PRZEDMIOTY W GRUPACH

I. ZAJĘCIA Z KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO

 • Metodologia nauk – 0,5 ECTS/15 godz.;
 • Etyka w nauce i prawo własności intelektualnej – 0,5 ECTS/15 godz.;
 • Historia/ /Ekonomia/Filozofia/Nauka o polityce/Socjologia (jeden przedmiot do wyboru) – 1 ECTS/15 godz.;
 • Komercjalizacja badań naukowych – 0,5 ECTS/15 godz.

II. ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE UMIEJĘTNOŚCI DYDAKTYCZNE, PRZYGOTOWUJĄCE DOKTORANTA DO WYKONYWANIA ZAWODU NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO

Moduł A (jeden przedmiot do wyboru)

 • E-nauczyciel i e-nauczanie. Wprowadzenie do zagadnień e-learningu – 2,5 ECTS/30 godz.
 • Nowoczesne metody i techniki prowadzenia zajęć dydaktycznych – 2,5 ECTS/30 godz.

Moduł B (jeden przedmiot do wyboru)

 • Emisja głosu – 0,5 ECTS/15 godz.
 • Sztuka wystąpień publicznych – 0,5 ECTS/15 godz.

Moduł C (jeden przedmiot do wyboru)

 • Dydaktyka szkoły wyższej – 2 ECTS/30 godz.
 • Wprowadzenie do pedagogiki − 2 ECTS/30 godz.

III. ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWE PRZYGOTOWUJĄCE DOKTORANTA DO PRACY O CHARAKTERZE BADAWCZYM LUB BADAWCZO–ROZWOJOWYM

Moduł D (jeden przedmiot do wyboru)

 • Preparation of research projects − 1 ECTS/15 godz.
 • Management of research projects − 1 ECTS/15 godz.

Moduł E (jeden przedmiot do wyboru)

 • English - workshops on specialist scientific language – 1 ECTS/15 godz.
 • Communication in science − 1 ECTS/15 godz.

Szkoła Letnia I (Stacja Hydrobiologiczna Inst. Nenckiego PAN - Mikołajki)

Moduł F (jeden przedmiot do wyboru)

 • Bioinformatics - programming in R − 1 ECTS/15 godz.
 • Statistical algorithms − 1 ECTS/15 godz.

Moduł G (szkoła letnia I) (jeden przedmiot do wyboru)

 • Editing scientific texts – 1 ECTS/15 godz.
 • Reviewing scientific texts − 1 ECTS/15 godz.

Szkoła Letnia II (Stacja Hydrobiologiczna Inst. Nenckiego PAN - Mikołajki)

Moduł H (jeden przedmiot do wyboru)

 • Contemporary problems of nature protection − workshop – 1 ECTS/15 godz. (visiting prof.)
 • Landscape ecology − workshop 1 ECTS/15 godz.

Moduł I (szkoła letnia I) (jeden przedmiot do wyboru)

 • Biostatistics – advanced methods – 1 ECTS/15 godz,
 • Statistics – Statistical analyzes in genetic research − 1 ECTS/15 godz.
 • Numerical methods in ecology and evolutionary biology − 1 ECTS/15 godz.

IV. ZAJĘCIA Z ZAKRESU DZIEDZINY I DYSCYPLINY NAUKOWEJ

 • Interdisciplinary doctoral seminar I – 1 ECTS/15 godz.
 • Interdisciplinary doctoral seminar II – 1 ECTS/15 godz.
 • Interdisciplinary doctoral seminar III – 1 ECTS/15 godz.

Przedmiot kierunkowy (przedmioty wybrane)

Przedmioty kierunkowe A − 2 ECTS/30 godz.

 • New trends in molecular biology and biotechnology – 1 ECTS/15 godz.
 • Trends in research of ecology and evolutionary biology – 1 ECTS/15 godz.
 • Agrogenomics – 1 ECTS/15 godz.
 • Genetic transformations – 1 ECTS/15 godz.
 • Legal conditions for conducting experiments on plants and animals –1 ECTS/15 godz.
 • Computer modelling of biological process – 1 ECTS/15 godz.

Przedmiot kierunkowy B − 1 ECTS/15 godz.

 • Zaawansowane techniki proteomiczne – 1 ECTS/15 godz.
 • Zaawansowane metody biologii molekularnej – 1 ECTS/15 godz.
 • Biologia chromosomów – 1 ECTS/15 godz.

Przedmiot kierunkowy C − 1 ECTS/15 godz.

 • Experimental biology of plants  – 1 ECTS/15 godz.
 • Reproduction and Development – 1 ECTS/15 godz.
 • High-throughput sequencing techniques used in biological research – 1 ECTS/15 godz.
 • Physical methods in biological and biotechnological research – 1 ECTS/15 godz.

V. PRAKTYKI ZAWODOWE – 12 ECTS/360 godz.

VI. SZKOLENIA

 • Szkolenie z zakresu aplikacji o projekty badawcze
 • Szkolenie BHP

 

Plan zajęć Studiów doktoranckich