Od października 2020 r. w ramach projektu "Program Rozwojowy UWM w Olsztynie" wznawia się realizację szkoleń

Szkolenia będą prowadzone z zachowaniem procedur ograniczających ryzyko zakażenia COVID – 19 podczas zajęć dydaktycznych, zgodnie ze wskazaniami określonymi w  Zarządzeniu nr 82/2020 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 1 października 2020 roku ze zm.


Propozycje tematów

Propozycja tematów prac doktorskich

 

Propozycja tematów prac doktorskich realizowanych w ramach interdyscyplinarnych studiów III st. Biologia - Biotechnologia w roku akad. 2018/2019

Dyscyplina naukowa: Biologia

1. Wpływ chemeryny na funkcje sekrecyjne macicy świni domowej (Sus scrofa domestica L.) w okresie wczesnej ciąży - temat zarezerwowany
 Opiekun naukowy: dr hab. Barbara Kamińska, Katedra Anatomii i Fizjologii Zwierząt, ResearchGate, e-mail: barbara.kaminska@uwm.edu.pl

2. Wpływ chemeryny na transkryptom endometrium świni domowej (Sus scrofa domestica L.) w czasie cyklu rujowego i w okresie wczesnej ciąży - temat zarezerwowany
 Opiekun naukowy: dr hab. Nina Smolińska, prof. UWM, Katedra Anatomii i Fizjologii Zwierząt, ResearchGate, e-mail: nina.smolinska@uwm.edu.pl

3. Wpływ chemeryny na proteom endometrium świni domowej (Sus scrofa domestica L.) w czasie cyklu rujowego i w okresie wczesnej ciąży  - temat zarezerwowany
 Opiekun naukowy: dr hab. Nina Smolińska, prof. UWM, Katedra Anatomii i Fizjologii Zwierząt, ResearchGate, e-mail: nina.smolinska@uwm.edu.pl

4. Wpływ ligandów PPARγ na transkryptom i proteom ciałka żółtego świni domowej (Sus scrofa domestica)  - temat zarezerwowany
 Opiekun naukowy: dr hab. Iwona Bogacka, prof. UWM, Katedra Anatomii i Fizjologii Zwierząt, ResearchGate, e-mail: iwonab@uwm.edu.pl

5. Wpływ ligandów PPAR na ekspresję genu i sekrecję cytokin przez stymulowane liposacharydem endometrium świni domowej (Sus scrofa domestica)
 Opiekun naukowy: dr hab. Iwona Bogacka, prof. UWM, Katedra Anatomii i Fizjologii Zwierząt, ResearchGate, e-mail: iwonab@uwm.edu.pl

6. Porównawcza mikromorfologia i anatomia struktur kwiatowych wśród antarktycznych i subantarktycznych gatunków rodzaju Colobanthus
 Opiekun naukowy: prof. dr hab. Irena Giełwanowska, Katedra Fizjologii, Genetyki i Biotechnologii Roślin, ResearchGate, e-mail: i.gielwanowska@uwm.edu.pl

7. Cechy ekofizjologiczne gatunków rodzaju Colobanthus kształtowane w odpowiedzi na czynniki środowiskowe Antarktyki i Subantarktyki
 Opiekun naukowy: prof. dr hab. Irena Giełwanowska, Katedra Fizjologii, Genetyki i Biotechnologii Roślin, ResearchGate, e-mail: i.gielwanowska@uwm.edu.pl

8. Morfofizjologiczna analiza porównawcza borealnych gatunków rodzaju Cerastium
 Opiekun naukowy: prof. dr hab. Irena Giełwanowska, Katedra Fizjologii, Genetyki i Biotechnologii Roślin, ResearchGate, e-mail: i.gielwanowska@uwm.edu.pl

9. Morfofizjologiczna analiza porównawcza borealnych gatunków rodzaju Silene
 Opiekun naukowy: prof. dr hab. Irena Giełwanowska, Katedra Fizjologii, Genetyki i Biotechnologii Roślin, ResearchGate, e-mail: i.gielwanowska@uwm.edu.pl

10. Fizjologiczna, biochemiczna i genomiczna analiza konsorcjów bakteryjnych występujących w strefie peryglacjalnej Lodowca Ekologii (Wyspa King George, Antarktyka)
 Opiekun naukowy: prof. dr hab. Aleksander Świątecki, Katedra Mikrobiologii i Mykologii, ResearchGate, e-mail: aswiat@uwm.edu.pl

11. Grzyby chorobotwórcze izolowane z plaż piaszczystych użytkowanych rekreacyjnie  - temat zarezerwowany
 Opiekun naukowy: dr hab. Anna Biedunkiewicz, Katedra Mikrobiologii i Mykologii, ResearchGate, e-mail: alibi@uwm.edu.pl

12. Reakcje fizjologiczne roślin wodnych na zanieczyszczenie środowiska lekami weterynaryjnymi
 Opiekun naukowy: dr hab. Agnieszka I. Piotrowicz-Cieślak, prof. UWM, ResearchGate, e-mail: acieslak@uwm.edu.pl

13. Reakcje fizjologiczne roślin na zanieczyszczenie gleb uprawnych tetracyklinami
 Opiekun naukowy: dr hab. Agnieszka I. Piotrowicz-Cieślak, prof. UWM, ResearchGate, e-mail: acieslak@uwm.edu.pl

14. Degradacja antybiotyków w materiale biologicznym i w przyrodzie
 Opiekun naukowy: dr hab. Hanna Grajek, prof. UWM, Wydział Nauki o Żywności, Katedra Fizyki i Biofizyki, ResearchGate, e-mail: hanna.grajek@uwm.edu.pl

15. Badanie fotoreceptorów roślinnych światła niebieskiego
 Opiekun naukowy: dr hab. Hanna Grajek, prof. UWM, Wydział Nauki o Żywności, Katedra Fizyki i Biofizyki, ResearchGate, e-mail: hanna.grajek@uwm.edu.pl

16. Badanie transferu energii świetlnej między barwnikami fotosyntetycznymi oraz fotoreceptorami
 Opiekun naukowy: dr hab. Hanna Grajek, prof. UWM, Wydział Nauki o Żywności, Katedra Fizyki i Biofizyki, ResearchGate, e-mail: hanna.grajek@uwm.edu.pl

17. Species-specific, placental and uterine angiogenesis and vascularity in selecled mammals
Opiekunowie naukowi; prof. Anna T. Grazul-Bilska, Ph.D., ResearchGate, Co-supervisors: prof. dr. hab. Bożena Szafrańska, prof. zw., ResearchGate, e-mail: szafran@uwm.edu.pl

18. Analiza dystrybucji wybranych molekuł przekaźnikowych w korze motorycznej szczurów z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej  - temat zarezerwowany
 Opiekun naukowy: prof. dr hab. Mariusz Majewski, Katedra Fizjologii Człowieka, UWM, Researchgate, e-mail: mariusz.majewski@uwm.edu.pl

19. Badania kinetyki enzymatycznej enzymów proteolitycznych na powierzchniach metalicznych
 Opiekun naukowy: dr hab. Mariusz Szabelski, prof. UWM; Katedra Fizyki i Biofizyki, Wydział Nauki o Żywności UWM, e-mail: mariusz.szabelski@uwm.edu.pl

20. Defensyny – białka przeciwbakteryjne. Badanie właściwości fizykochemicznych defensyn i opracowanie metody ich wykrywania w płynach ustrojowych człowieka
 Opiekun naukowy: dr hab. Mariusz Szabelski, prof. UWM; Katedra Fizyki i Biofizyki, Wydział Nauki o Żywności UWM, e-mail: mariusz.szabelski@uwm.edu.pl

21. Opracowanie nowoczesnych testów pozwalających na wykrywanie biologicznie aktywnych składników żywności wpływających niekorzystnie na zdrowie człowieka
 Opiekun naukowy: dr hab. Mariusz Szabelski, prof. UWM; Katedra Fizyki i Biofizyki, Wydział Nauki o Żywności UWM, e-mail: mariusz.szabelski@uwm.edu.pl

22. Omiczna analiza wpływu wydzieliny gruczołów ślinowych pijawki (Hirudo verbana) na proliferacje komórek nerwowych w warunkach in vitro  - temat zarezerwowany
Opiekun naukowy: prof. dr hab. Aleksander Bielecki, Katedra Zoologii, e-mail: alekb@uwm.edu.pl

Dyscyplina naukowa: Biotechnologia

1. Charakterystyka funkcjonalna genów kodujących syntazę galaktinolu i rafinozy w grochu Pisum sativum
 Opiekun naukowy: prof. dr hab. Lesław Lahuta, Katedra Fizjologii, Genetyki i Biotechnologii Roślin, ResearchGate, e-mail:  lahuta@uwm.edu.pl

2. Zmiany aktywności sekrecyjnej i profilu transkrypcyjnego zarodków wywołane oddziaływaniem pola elektromagnetycznego o ekstremalnie niskiej częstotliwości w okresie około-implantacyjnym
 Opiekun naukowy: prof. dr hab. Anita Franczak, Katedra Anatomii i Fizjologii Zwierząt, ResearchGate, e-mail: anitaf@uwm.edu.pl

3. Konsekwencje oddziaływania pola elektromagnetycznego o ekstremalnie niskiej częstotliwości na proces steroidogenezy w macicy  - temat zarezerwowany
 Opiekun naukowy: prof. dr hab. Anita Franczak, Katedra Anatomii i Fizjologii Zwierząt, ResearchGate, e-mail: anitaf@uwm.edu.pl

4. Korelacje pomiędzy polimorfizmami genetycznymi związanymi z metabolizmem tiaminy a rozwojem polineuropatii obwodowej u pacjentów z cukrzycą typu 1 oraz typu 2
 Opiekun naukowy: dr hab. n. med. Joanna Wojtkiewicz, prof. nadzw. UWM, Katedra Patofizjologii Wydziału Lekarskiego, ResearchGate, e-mail: joanna.wojtkiewicz@uwm.edu.pl

5. Znakowanie, izolacja i namnażanie rąbkowych komórek macierzystych rogówki oka ludzkiego
 Opiekun naukowy: dr hab. n. med. Joanna Wojtkiewicz, prof. nadzw. UWM, Katedra Patofizjologii Wydziału Lekarskiego UWM, ResearchGate, e-mail: joanna.wojtkiewicz@uwm.edu.pl

Praca interdyscyplinarna: Dyscyplina naukowa wiodąca: biologia, dyscyplina naukowa dodatkowa: biotechnologia

1.  Przyczyny zaburzeń rozwoju embrionalnego i larwalnego poliploidów Cobitis (Pisces, Cobitidae)
Opiekunowie naukowi: dr hab. Dorota Juchno, Katedra Zoologii, ResearchGate, e-mail: dorota.juchno@uwm.edu.pl,  prof. dr hab. Alicja Boroń, Katedra Zoologii, ResearchGate, e-mail: alibo@uwm.edu.pl

Praca interdyscyplinarna: Dyscyplina naukowa wiodąca: biotechnologia, dyscyplina naukowa dodatkowa: biologia

1. Perspectives of mitochondrial DNA in identification of plant pathogenic fungi
Opiekunowie naukowi: dr hab. Tomasz Kulik, prof. UWM, ResearcGate, e-mail: tomasz.kulik@uwm.edu.pl,  dr. hab. Jakub Sawicki, prof. UWM, ResearchGate, e-mail: jakub.sawicki@uwm.edu.pl

2. Proteom jelita i kutikuli Anisakis simplex jako źródło informacji na temat molekularnych podstaw warunkujących przeżycie helmintów w organizmie żywiciela  - temat zarezerwowany
Opiekunowie naukowi: dr hab. Małgorzata Dmitryjuk, Katedra Biochemii UWM, ResearchGate, e-mail: m.dmit@uwm.edu.pl,  dr hab. Lech Kirtiklis Katedra Zoologii UWM, ResearchGate, e-mail: leo@uwm.edu.pl

3. Wykorzystanie metod biotechnologicznych w ochronie i restytucji gatunków ginących na przykładzie Pulsatilla patens (L.) Mill. - temat zarezerwowany
Opiekunowie naukowi: dr hab. Monika Szczecińska, prof. UWM, dr hab. Tomasz Kulik, prof. UWM