Od października 2020 r. w ramach projektu "Program Rozwojowy UWM w Olsztynie" wznawia się realizację szkoleń

Szkolenia będą prowadzone z zachowaniem procedur ograniczających ryzyko zakażenia COVID – 19 podczas zajęć dydaktycznych, zgodnie ze wskazaniami określonymi w  Zarządzeniu nr 82/2020 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 1 października 2020 roku ze zm.


Wnioski o stypendia naukowe

Termin składania wniosków – 31.10.2018

Miejsce składania wniosków – Dziekanat Wydziału Biologii i Biotechnologii, ul. Michała Oczapowskiego 1A, 10-719 Olsztyn

Na rok akademicki 2018/2019 Doktorant składa wniosek w formie podpisanego wydruku wraz z wydrukowanym załącznikiem Nr 1. Dokumentacja osiągnięć przedkładanych we wniosku powinna być dołączona w postaci zapisu na płycie CDR.

Wniosek o przyznanie stypendium naukowego
Załącznik 1. Ramowy plan realizacji pracy doktorskiej
Załącznik 2. Lista osiągnięć naukowych

Link do Zarządzenia nr 60/2018 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 25 lipca 2018 roku w sprawie Regulaminu przyznawania stypendiów naukowych doktorantom interdyscyplinarnych studiów doktoranckich w zakresie Biologii i Biotechnologii w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie

 http://bip.uwm.edu.pl/node/6159 

 

Link do Zarządzenia Nr 80/2018 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 1 października 2018 roku zmieniającego Regulamin przyjęty Zarządzeniem Nr 60/2018 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 25 lipca 2018 roku w sprawie regulaminu przyznawania stypendiów naukowych doktorantom interdyscyplinarnych studiów doktoranckich w zakresie Biologii i Biotechnologii w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie 

 http://bip.uwm.edu.pl/node/6217