Szkolenia będą prowadzone z zachowaniem procedur ograniczających ryzyko zakażenia COVID – 19 podczas zajęć dydaktycznych, zgodnie ze wskazaniami określonymi w  Zarządzeniu nr 82/2020 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 1 października 2020 roku ze zm.


Dokumentacja

W związku z realizacją na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie Projektu nr POWR.03.05.00-00-Z310/17 pn. ,,Program Rozwojowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie’’ rozpoczęto realizację Zadania 11.: „Podnoszenie kompetencji dydaktycznych nauczycieli akademickich WGIPB”.

Wszystkie zainteresowane osoby proszone są o zapoznanie się z Regulaminem

Wsparcie oferowane w ramach Projektu ma na celu podniesienie i nabycie kompetencji dydaktycznych, informatycznych i językowych w zakresie umiejętności dydaktycznych poprzez realizacje następujących szkoleń:

a)           szkolenie z zakresu innowacyjnych umiejętności dydaktycznych,

b)           szkolenie ArcGIS 1,

c)           szkolenie ArcGIS 2,

d)           kurs z programowania w języku PYTHON,

e)           szkolenie z programu MATLAB,

f)            język angielski na poziomie C1.

 

W pierwszej kolejności rusza nabór na szkolenie z języka angielskiego. Szkolenie kierowane jest do pracowników ze znajomością języka angielskiego w mowie i piśmie na poziomie min. B2 oraz prowadzących zajęcia na specjalnościach realizowanych w języku angielskim.

UWAGA

ZMIENIONE ZOSTAŁY TERMINY REKRUTACJI

PODANE W REGULAMINIE NA SZKOLENIE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

1. etap: ogłoszenie i prowadzenie naboru będzie trwało od 03.12.2018 r. do 14.12.2018r., przy czym Koordynator zastrzega sobie możliwość wydłużenia terminu naboru zgłoszeń;

2. etap: dokonanie wyboru Uczestników Projektu będzie trwało od 17.12.2018r. do 18.12.2018r.

Podpisanie umowy wraz z wymaganymi załącznikami do 20.12.2018r.

Zainteresowane osoby proszone są o dostarczenie w terminie do 14.12.2018r. godz. 15.00 wypełnionego Formularza oraz Zgody na przetwarzanie danych. Dokumenty proszę dostarczyć do Wydziałowego Koordynatora Szkoleń - dr inż. Krzysztofa Rząsy (ul. Prawocheńskiego 15 pok.6).

Wszelkie pytania proszę kierować na adres:

krzysztof.rzasa@uwm.edu.pl 

lub telefonicznie: 89 523 42 79

Dokumenty do wypełnienia przez osoby zakwalifikowane do szkolenia:

Oświadczenie

Kwestionariusz

Deklaracja

Umowa

O rekrutacji na pozostałe szkolenia Pracownicy zostaną poinformowani zgodnie z terminami określonymi w Regulaminie.

W 2018r. odbywa się nabór tylko na szkolenie z języka angielskiego.