Szkolenia będą prowadzone z zachowaniem procedur ograniczających ryzyko zakażenia COVID – 19 podczas zajęć dydaktycznych, zgodnie ze wskazaniami określonymi w  Zarządzeniu nr 82/2020 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 1 października 2020 roku ze zm.

DZIĘKUJEMY. PROJEKT ZAKOŃCZONY.

Rekrutacja na szkolenia

 

UWAGA!

W związku z niewypełnieniem limitu miejsc na szkolenia w zakresie kompetencji informatycznych niniejszym informuję o przedłużeniu terminów rekrutacji.

Są jeszcze wolne miejsca na szkoleniach:

  b)         szkolenie ArcGIS 1,

  e)         szkolenie z programu MATLAB,

Na szkoleniu:

  d)         kurs z programowania w języku PYTHON,

jest nadwyżka chętnych, ale podjęte zostały już starania o utworzenie drugiej, dodatkowej grupy, w związku z tym jest jeszcze także możliwość rekrutacji (realizacja najwcześniej czerwiec 2020)

Na pozostałych szkoleniach wypełniono limity.

W związku z przedłużeniem rekrutacji zmienione zostają terminy ogłoszenia list.

NOWE OBOWIĄZUJĄCE TERMINY:

3.10.2019R. godz. 9-13 dostarczenie wymaganych dokumentów (patrz informacje poniżej)

do 11.10.2019r.  – wybór Uczestników

do 18.10.2019r. – dostarczenie pozostałych dokumentów przez zrekrutowane Osoby            

Proszę o zapozanie sie z poniżej zamieszczonymi informacjami

 

W związku z realizacją na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie Projektu nr POWR.03.05.00-00-Z310/17 pn. ,,Program Rozwojowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie’’ trwa realizacja Zadania 11: „Podnoszenie kompetencji dydaktycznych nauczycieli akademickich WGIPB”.

Wszystkie zainteresowane osoby proszone są o obowiązkowe zapoznanie się z Regulaminem

Wsparcie oferowane w ramach Projektu ma na celu podniesienie i nabycie kompetencji dydaktycznych, informatycznych i językowych w zakresie umiejętności dydaktycznych poprzez realizację następujących szkoleń:

a)           szkolenie z zakresu innowacyjnych umiejętności dydaktycznych,

b)           szkolenie ArcGIS 1,

c)           szkolenie ArcGIS 2,

d)           kurs z programowania w języku PYTHON,

e)           szkolenie z programu MATLAB,

f)            język angielski na poziomie C1

g)           zrównoważone budownictwo oparte na logice ekonomicznej

 

W ramach realizacji zadania ogłasza się rekrutację na szkolenia w zakresie kompetencji informatycznych [pkt. b), c), d) i e)].

Ważne terminy:

Zainteresowane osoby proszone są o dostarczenie w dniach: 19.09.2019r. oraz 20.09.2019r. w godz. 9.00-14.00 wypełnionego Formularza oraz Zgody na przetwarzanie danych. Podpisane dokumenty proszę dostarczyć do Wydziałowego Koordynatora Szkoleń - dr inż. Krzysztofa Rząsy (ul. Prawocheńskiego 15 pok.6). Dokonanie wyboru Uczestników Projektu nastąpi do dnia 30.09.2019r.  

Osoby zakwalifikowane zobowiązane są dostarczyć podpisaną przez siebie umowę wraz z wypełnionymi i podpisanymi wymaganymi załącznikami do dnia 04.10.2019r. do godz. 14.00 do Wydziałowego Koordynatora Szkoleń.

Dokumenty do wypełnienia przez osoby zakwalifikowane do szkolenia:

Oświadczenie

Kwestionariusz

Deklaracja

Umowa

Planowane terminy szkoleń:

Szkolenia z ArcGIS: październik 2019r.  –  czerwiec 2020r.

Szkolenia z: programowania w języku PYTHON i programu MATLAB: luty - czerwiec 2020r.

Wszystkie planowane szkolenia będą miały miejsce na terenie UWM. Szkolenia będą miały formę trzydniowych (piątek-sobota-niedziela), dwudniowych (sobota-niedziela) lub jednodniowych (sobota lub niedziela) spotkań, po 8 godz. szkoleniowych dziennie, w zależności od rodzaju szkolenia i programu.

Wstępne programy szkoleń (mogą ulec jeszcze drobnym modyfikacjom): ArcGIS, PYTHON, MATLAB

Organizator szkoleń nie zapewnia sprzętu komputerowego. Warunkiem wzięcia udziału w szkoleniu jest posiadanie własnego/służbowego laptopa z zainstalowanym odpowiednim oprogramowaniem (szczególnie dotyczy szkoleń z ArcGIS – wymagane oprogramowanie ArcGIS Pro – informacje o możliwości instalacji http://wgipb.uwm.edu.pl/IT/dla-pracownik%C3%B3w/oprogramowanie/esri )

Wszelkie pytania proszę kierować na adres:

krzysztof.rzasa@uwm.edu.pl 

 

UWAGA!

Zwolniło się miejsce na szkolenie z programu MATLAB. W związku z tym ogłaszam dodatkową rekrutację na 1 miejsce na szkolenie. Proszę o dostarczenie wymaganych dokumentów (patrz wyżej) do dnia 17.09 godz.12 do pok. 6/P15.