W związku z ogłoszonym na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanem epidemii (Dz.U. 2020 poz. 522) aby ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa COVID-19  Uniwersytet Warmińsko-Mazurski  w Olsztynie kontynuuje zawieszenie wszystkich zajęć dydaktycznych, wszelkich wyjazdów służbowych pracowników, studentów i doktorantów.

Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2020 r. zmieniające Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r.

Stan ten obowiązuje do odwołania


 

W związku z zapobieganiem rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19 Zarządzeniem Rektora, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski  w Olsztynie zawiesza wszystkie zajęcia dydaktyczne, wszelkie wyjazdy służbowe pracowników, studentów i doktorantów.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 12 marca 2020 roku i obowiązuje do 29 marca 2020 roku.

Zarządzenie Rektora

 

Stanowisko Instytucji Zarządzającej w sprawie poniesionych kosztów za odwołane wsparcia z powodu zagrożenia epidemiologicznego

Rekrutacja na szkolenie z innowacyjnych umiejętności dydaktycznych

UWAGA!

W związku z niewypełnieniem limitu miejsc na szkolenia w zakresie innowacyjnych umiejętności dydaktycznych informuję o przedłużeniu terminów rekrutacji.

NOWE OBOWIĄZUJĄCE TERMINY:

10-11.02.2020r. godz. 9-12 dostarczenie wymaganych dokumentów (patrz informacje niżej)

Do 17.02.2020r.  – wybór Uczestników

Do 21.02.2020r. – dostarczenie pozostałych dokumentów przez zrekrutowane Osoby            

 

W związku z realizacją na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie Projektu nr POWR.03.05.00-00-Z310/17 pn. ,,Program Rozwojowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie’’ trwa realizacja Zadania 11: „Podnoszenie kompetencji dydaktycznych nauczycieli akademickich WGIPB”.

Wszystkie zainteresowane osoby proszone są o obowiązkowe zapoznanie się z Regulaminem

Wsparcie oferowane w ramach Projektu ma na celu podniesienie i nabycie kompetencji dydaktycznych, informatycznych i językowych w zakresie umiejętności dydaktycznych poprzez realizację następujących szkoleń:

a)           szkolenie z zakresu innowacyjnych umiejętności dydaktycznych,

b)           szkolenie ArcGIS 1,

c)           szkolenie ArcGIS 2,

d)           kurs z programowania w języku PYTHON,

e)           szkolenie z programu MATLAB,

f)            język angielski na poziomie C1.

W ramach realizacji zadania ogłasza się rekrutację na szkolenie z zakresu innowacyjnych umiejętności dydaktycznych (pkt. a)

Ważne terminy:

Zainteresowane osoby proszone są o dostarczenie w dniach: 30.01.2020r. oraz 31.01.2020r. w godz. 9.00-12.00 wypełnionego Formularza oraz Zgody na przetwarzanie danych. Podpisane dokumenty proszę dostarczyć do Wydziałowego Koordynatora Szkoleń - dr inż. Krzysztofa Rząsy (ul. Prawocheńskiego 15 pok.6). Dokonanie wyboru Uczestników Projektu nastąpi do dnia 14.02.2020r. 

Osoby zakwalifikowane zobowiązane są dostarczyć podpisaną przez siebie umowę wraz z wypełnionymi i podpisanymi wymaganymi załącznikami do dnia 21.02.2020r. do godz. 14.00 do Wydziałowego Koordynatora Szkoleń.

Dokumenty do wypełnienia przez osoby zakwalifikowane do szkolenia:

Oświadczenie

Kwestionariusz

Deklaracja

Umowa

Planowane terminy szkoleń: październik 2020 – luty 2021

Szkolenia będą miały miejsce na terenie UWM. Szkolenia będą miały formę dwudniowych (sobota-niedziela) spotkań, po 8 godz. szkoleniowych dziennie.

Wszelkie pytania proszę kierować na adres:

krzysztof.rzasa@uwm.edu.pl