Szkolenia będą prowadzone z zachowaniem procedur ograniczających ryzyko zakażenia COVID – 19 podczas zajęć dydaktycznych, zgodnie ze wskazaniami określonymi w  Zarządzeniu nr 82/2020 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 1 października 2020 roku ze zm.


Szkolenia

1) Szkolenie z zakresu innowacyjnych umiejętności dydaktycznych - 4gr. x 10 os. Szkolenie 16h. (2 dni x 8h.).

2) Szkolenia z umiejętności informatycznych (w tym posługiwania się profesjonalnymi bazami danych i ich wykorzystania w procesie kształcenia):

   a) ArcGIS 1- pakiet 4 szkoleń (1.Wprowadzenie do GIS-16h; 2. Efektywne wykorzystanie narzędzi GIS-24h; 3. Wykonywanie analiz-16h; 4. Udostępnianie informacji geograficznych w sieci-16h) 3 gr.x12 os.

   b) ArcGis 2 - pakiet 3 szkoleń (1.Budowanie geobaz 24 h; 2 Wprowadzenie do geostatystyki w ArcGIS 8h; 3. ArcGIS w planowaniu przestrzennym i urbanistyce 24h) 1gr. x 10os.

   c) Kurs z programowania w języku PYTHON pakiet 2 szkoleń (1.Programowane w języku Python 32h; 2. Zaawansowane programowanie w j. Python 24 h) 1 gr.x 10os.

   d) Szkolenie z programu MATLAB 24h - 1gr. x 10os.

3) Szkolenie z języka angielskiego: 1 gr.x 5 os.poziom C1.Szkolenie 180h (2 sem.)

4) Zrównoważone budownictwo oparte na logice ekonomicznej: 1 gr. x 6 os. szkolenie 16 h (2 dni x 8h.).