W związku z ogłoszonym na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanem epidemii (Dz.U. 2020 poz. 522) aby ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa COVID-19  Uniwersytet Warmińsko-Mazurski  w Olsztynie kontynuuje zawieszenie wszystkich zajęć dydaktycznych, wszelkich wyjazdów służbowych pracowników, studentów i doktorantów.

Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2020 r. zmieniające Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r.

Stan ten obowiązuje do odwołania


 

W związku z zapobieganiem rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19 Zarządzeniem Rektora, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski  w Olsztynie zawiesza wszystkie zajęcia dydaktyczne, wszelkie wyjazdy służbowe pracowników, studentów i doktorantów.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 12 marca 2020 roku i obowiązuje do 29 marca 2020 roku.

Zarządzenie Rektora

 

Stanowisko Instytucji Zarządzającej w sprawie poniesionych kosztów za odwołane wsparcia z powodu zagrożenia epidemiologicznego

Szkolenia

1) Szkolenie z zakresu innowacyjnych umiejętności dydaktycznych - 4gr. x 10 os. Szkolenie 16h. (2 dni x 8h.).

2) Szkolenia z umiejętności informatycznych (w tym posługiwania się profesjonalnymi bazami danych i ich wykorzystania w procesie kształcenia):

   a) ArcGIS 1- pakiet 4 szkoleń (1.Wprowadzenie do GIS-16h; 2. Efektywne wykorzystanie narzędzi GIS-24h; 3. Wykonywanie analiz-16h; 4. Udostępnianie informacji geograficznych w sieci-16h) 3 gr.x12 os.

   b) ArcGis 2 - pakiet 3 szkoleń (1.Budowanie geobaz 24 h; 2 Wprowadzenie do geostatystyki w ArcGIS 8h; 3. ArcGIS w planowaniu przestrzennym i urbanistyce 24h) 1gr. x 10os.

   c) Kurs z programowania w języku PYTHON pakiet 2 szkoleń (1.Programowane w języku Python 32h; 2. Zaawansowane programowanie w j. Python 24 h) 1 gr.x 10os.

   d) Szkolenie z programu MATLAB 24h - 1gr. x 10os.

3) Szkolenie z języka angielskiego: 1 gr.x 5 os.poziom C1.Szkolenie 180h (2 sem.)

4) Zrównoważone budownictwo oparte na logice ekonomicznej: 1 gr. x 6 os. szkolenie 16 h (2 dni x 8h.).