Szkolenia będą prowadzone z zachowaniem procedur ograniczających ryzyko zakażenia COVID – 19 podczas zajęć dydaktycznych, zgodnie ze wskazaniami określonymi w  Zarządzeniu nr 82/2020 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 1 października 2020 roku ze zm.


Szkolenia z kompetencji dydaktycznych

W związku z realizacją na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie Projektu nr POWR.03.05.00-00-Z310/17 pn. ,,Program Rozwojowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie’’ trwa realizacja Zadania 11: „Podnoszenie kompetencji dydaktycznych nauczycieli akademickich WGIPB”.

Wszystkie zainteresowane osoby proszone są o obowiązkowe zapoznanie się z Regulaminem

Wsparcie oferowane w ramach Projektu ma na celu podniesienie i nabycie kompetencji dydaktycznych poprzez realizację szkoleń:

a)           szkolenie z zakresu innowacyjnych umiejętności dydaktycznych - planowany termin szkolenia II-VI.2020 r.

b)           zrównoważone budownictwo oparte na logice ekonomicznej - termin szkolenia 11-12.09.2019 r. - program i harmonogram szkolenia