Szkolenia będą prowadzone z zachowaniem procedur ograniczających ryzyko zakażenia COVID – 19 podczas zajęć dydaktycznych, zgodnie ze wskazaniami określonymi w  Zarządzeniu nr 82/2020 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 1 października 2020 roku ze zm.

DZIĘKUJEMY. PROJEKT ZAKOŃCZONY.

Terminy szkoleń informatycznych (ArcGIS, PYTHON, MATLAB)

Szanowni Pracownicy Wydziału,
W związku z realizacją na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie Projektu nr POWR.03.05.00-00-Z310/17 pn. ,,Program Rozwojowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie’’ trwa realizacja Zadania 11: „Podnoszenie kompetencji dydaktycznych nauczycieli akademickich WGIPB”.

W ramach realizacji zadania rozpoczynamy realizację szkoleń w zakresie kompetencji informatycznych.

Terminy szkoleń:

ArcGIS

18-19.01.2020 ArcGIS1 Wprowadzenie do GIS (16 godz.)
21-23.02.2020 ArcGIS1 Efektywne wykorzystywanie narzędzi GIS (24 godz.)
27-28.03.2020 ArcGIS1 Wykonywanie analiz (16 godz.) - w związku z Zarządzeniem 32/2020 Rektora UWM termin przełożony
29.03.2020 - szkolenie z pakietu ArcGIS2 - wprowadzenie do geostatystyki (8 godz.)- w związku z Zarządzeniem 32/2020 Rektora UWM termin przełożony
9-10.05.2020 ArcGIS1 Udostępnianie informacji geograficznej w sieci (16 godz.) - termin przełożony

Kolejne uzgodnione terminy:

5-7.06.2020 ArcGIS2 - ArcGIS w planowaniu przestrzennym i urbanistyce (24 godz.) - termin przełożony

19-20.06 ArcGIS1 Wykonywanie analiz (16 godz.) - przełożone z 27-28.03 - termin przełożony
21.06 ArcGIS2 - Wprowadzenie do geostatystyki (8 godz.) - przełożone z 29.03 - termin przełożony

26-28.06.20 ArcGIS2 - Budowanie geobaz (24 godz.) - termin przełożony

 

 UWAGA! NOWE UZGODNIONE TERMINY: SZKOLENIA W FORMIE ZDALNEJ ON-LINE godz.9-16

 

ArcGIS1 . Udostępnianie informacji geograficznych w sieci - 16h (2 dni) 27-28.02.21

ArcGIS1 . Wykonywanie analiz - 16h (2 dni) 9-10.04.21

 

 

ArcGIS2 . Wprowadzenie do geostatystyki w ArcGIS - 8h (1 dzień) 11.04.21

ArcGIS2 . ArcGIS w planowaniu przestrzennym i urbanistyce - 24h (3 dni) 16-18.04.21

ArcGIS2 . Budowanie geobaz - 24 h (3 dni) 7-9.05.21

 

 

 

 

Programowanie w języku Python

4-5.04 oraz 18-19.04.2020r. Programowanie w języku Python - zajęcia przełożone

24-26.04.2020r. Zaawansowane programowanie w j. Python - zajęcia przełożone

 UWAGA! NOWY UZGODNIONY TERMIN:

 

21-22.11.2020r., 27-29.11.2020r. oraz 5-6.12.2020r.  SZKOLENIE W FORMIE ZDALNEJ ON-LINE.

 

 Termin szkoleń dla grupy 2: 11-12.06.2021r., 18-19.06.2021r. oraz 25-27.06.2021r.  SZKOLENIE W FORMIE ZDALNEJ ON-LINE.

 

Szkolenie z programu MATLAB: 15-17.05.2020r. - termin przełożony

UWAGA! NOWY UZGODNIONY TERMIN:  16-18.10.2020 GODZ. 8.30-15.30. SZKOLENIE W FORMIE ZDALNEJ ON-LINE.

Szkolenia odbywać sie będą w sali 01 ul. Prawocheńskiego 15 w godz. 8-16.