W związku z ogłoszonym na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanem epidemii (Dz.U. 2020 poz. 522) aby ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa COVID-19  Uniwersytet Warmińsko-Mazurski  w Olsztynie kontynuuje zawieszenie wszystkich zajęć dydaktycznych, wszelkich wyjazdów służbowych pracowników, studentów i doktorantów.

Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2020 r. zmieniające Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r.

Stan ten obowiązuje do odwołania


 

W związku z zapobieganiem rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19 Zarządzeniem Rektora, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski  w Olsztynie zawiesza wszystkie zajęcia dydaktyczne, wszelkie wyjazdy służbowe pracowników, studentów i doktorantów.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 12 marca 2020 roku i obowiązuje do 29 marca 2020 roku.

Zarządzenie Rektora

 

Stanowisko Instytucji Zarządzającej w sprawie poniesionych kosztów za odwołane wsparcia z powodu zagrożenia epidemiologicznego

Terminy szkoleń informatycznych (ArcGIS, PYTHON, MATLAB)

Szanowni Pracownicy Wydziału,
W związku z realizacją na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie Projektu nr POWR.03.05.00-00-Z310/17 pn. ,,Program Rozwojowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie’’ trwa realizacja Zadania 11: „Podnoszenie kompetencji dydaktycznych nauczycieli akademickich WGIPB”.

W ramach realizacji zadania rozpoczynamy realizację szkoleń w zakresie kompetencji informatycznych.

Terminy szkoleń:

ArcGIS

18-19.01.2020 ArcGIS1 Wprowadzenie do GIS (16 godz.)
21-23.02.2020 ArcGIS1 Efektywne wykorzystywanie narzędzi GIS (24 godz.)
27-28.03.2020 ArcGIS1 Wykonywanie analiz (16 godz.) - w związku z Zarządzeniem 32/2020 Rektora UWM termin przełożony
29.03.2020 - szkolenie z pakietu ArcGIS2 - wprowadzenie do geostatystyki (8 godz.)- w związku z Zarządzeniem 32/2020 Rektora UWM termin przełożony
9-10.05.2020 ArcGIS1 Udostępnianie informacji geograficznej w sieci (16 godz.) - termin przełożony

Kolejne uzgodnione terminy:

5-7.06.2020 ArcGIS2 - ArcGIS w planowaniu przestrzennym i urbanistyce (24 godz.)

19-20.06 ArcGIS1 Wykonywanie analiz (16 godz.) - przełożone z 27-28.03
21.06 ArcGIS2 - Wprowadzenie do geostatystyki (8 godz.) - przełożone z 29.03

26-28.06.20 ArcGIS2 - Budowanie geobaz (24 godz.)

Programowanie w języku Python

4-5.04 oraz 18-19.04.2020r. Programowanie w języku Python - zajęcia przełożone

24-26.04.2020r. Zaawansowane programowanie w j. Python - zajęcia przełożone

 

Szkolenie z programu MATLAB: 15-17.05.2020r. - termin przełożony

 

Szkolenia odbywać sie będą w sali 01 ul. Prawocheńskiego 15 w godz. 8-16.