Od października 2020 r. w ramach realizacji projektu "Program Rozwojowy UWM w Olsztynie" wznawia się szkolenia w trybie on-line

Szkolenia będą prowadzone z zachowaniem procedur ograniczających ryzyko zakażenia COVID – 19 podczas zajęć dydaktycznych, zgodnie ze wskazaniami określonymi w  Zarządzeniu nr 82/2020 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 1 października 2020 roku ze zm.


Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2020 r. zmieniające Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r.

 Zarządzenie Rektora nr 45/2020

Stanowisko Instytucji Zarządzającej w sprawie poniesionych kosztów za odwołane wsparcia z powodu zagrożenia epidemiologicznego

Wyniki rekrutacji

Nazwa szkoleniaData rekrutacjiIlość osób zakwalifikowanych
 GRAFIKA KOMPUTEROWA

 18.12.2018 (gr. 1)

21.02.2019 (gr. 2)

20 osób

21 osób 

 ANALITYKA CHEMICZNA 13-15.03.2019 24 osoby
 WARSZTATY Z J. ANGIELSKIEGO 8-27.03.201910 osób
 OPERATOR KOMBAJNU ZBOŻOWEGO 5-14.06.2019 9 osób
 SYSTEMY INFORMACJI PRZESTRZENNEJ6-8.11.2019  10 osób