SZKOLENIA

1) Kursy metodyczne (nowoczesne metody nauczania) 20h - 5 os.

2) Język angielski 60h dla 14os. (2 gr. x 7os.)

3) Szkolenia informatyczne:

   a) kursy informatyczne (grafiki komputerowej,wykorzystanie menedżera bibliografii) -10 os.

   b) kursy informatyczne wg.indywidualnego zapotrzebowania (m.in.modelowanie hydrogeologiczne, wizualizacje 2D i 3D, analiza i interpretacja danych hydrogeochemicznych, tworzenie map) -śr. 10h -10 os.