Dokumentacja

W związku z realizacją na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie Projektu nr POWR.03.05.00-00-Z310/17 pn. ,,Program Rozwojowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie’’ rozpoczęto realizację Zadania 13.: „Podnoszenie kompetencji dydaktycznych nauczycieli akademickich WNE”.

Wszystkie zainteresowane osoby proszone są o zapoznanie się z Regulaminem

TERMINY

1. etap: ogłoszenie i prowadzenie naboru będzie trwało od 03.12.2018 r. do 10.12.2018r., przy czym Koordynator zastrzega sobie możliwość wydłużenia terminu naboru zgłoszeń;

2. etap: dokonanie wyboru Uczestników Projektu będzie trwało od 11.12.2018r. do 18.12.2018r.

Podpisanie umowy wraz z wymaganymi załącznikami do 20.12.2018r.

Zainteresowane osoby proszone są o dostarczenie w terminie do 10.12.2018r. wypełnionego Formularza  oraz Zgody na przetwarzanie danych

KONTAKT

Osoby zainteresowane uzyskaniem dodatkowych informacji w sprawie szkoleń z  projektu zachęcamy do kontaktu:

 

Zespół koordynatorów projektu:

dr hab. Mariola Grzybowska-Brzezińska, prof.UWM - margrzyb@uwm.edu.pl

dr Tomasz Wierzejski - tomasz.wierzejski@uwm.edu.pl

 

Wydział Nauk Ekonomicznych UWM w Olsztynie

ul. Oczapowskiego 4, pok. 6

czynne w poniedziałek (godz. 10.00-12.00), środę (godz. 9.00-11.00) i czwartek (godz. 11.00-13.00)

 

Dokumenty do wypełnienia przez osoby zakwalifikowane do szkolenia:

  1. Kwestionariusz osobowy
  2. Deklaracja uczestnictwa
  3. Oświadczenie uczestnika projektu
  4. Umowa uczestnictwa