Szkolenia

SZKOLENIA W PROJEKCIE

 

OBSZAR 1: Innowacyjne umiejętności dydaktyczne

 

Formy wsparcia:

1. szkolenie o charakterze psychoedukacyjnym i metodycznym (uwzględniające kwestie dotyczące skutecznej komunikacji w procesie dydaktycznym, innowacyjnych metod pracy ze studentami i technik pobudzania kreatywności):

- liczba osób na szkoleniu – 15,

- liczba grup – 1,

- czas szkolenia – 30h dydaktycznych,

- termin realizacji szkolenia: wrzesień 2019;

2. szkolenie z zakresu innowacyjnych metod pracy dydaktycznej (uwzględniające g​rywalizację jako skuteczną metodę uczenia 20 h, design thinking" w dydaktyce - poziom podstawowy  20 h, „design thinking" w dydaktyce - poziom zaawansowany  20h; Be Visual – atrakcyjna wizualizacja treści -poziom podstawowy 20h):

- liczba osób na szkoleniu – 20,

- liczba grup – 1,

- czas szkolenia – 80h dydaktycznych,

- termin realizacji szkolenia: czerwiec 2019 , wrzesień 2019;

3. szkolenie dotyczące technik kreatywnego rozwiązywania problemów biznesowych:

- liczba osób na szkoleniu – 15,

- liczba grup – 1,

- czas szkolenia – 16h dydaktycznych,

- termin realizacji szkolenia: luty 2020;

4. szkolenie nt. Angażujące formy kształcenia oraz wspierania studentów w rozwoju (uwzgledniające kwestie :  wykładowca w roli mentora  20 h; skuteczne motywowanie studentów 20h):

- liczba osób na szkoleniu – 15,

- liczba grup – 1,

- czas szkolenia – 40h dydaktycznych,

- termin realizacji szkolenia luty  2019;

5. szkolenie nt. Komunikatywność wykładowców (uwzględniające kwestie rozwoju kompetencji z zakresu emisji głosu 20 h, innowacyjnych prezentacji i wystąpień publiczne dla wykładowców 20 h):

- liczba osób na szkoleniu – 15,

- liczba grup – 1,

- czas szkolenia – 40h dydaktycznych,

- termin realizacji szkolenia: luty 2020.

6. szkolenie pn. „Analizy statystyczne i data mining w ekonomii z wykorzystaniem programu Statistica - (planowanie badań i analiz, wnioskowanie statystyczne, metody wizualizacji danych, praktyczne zastosowanie technik regresyjnych, analizy wielowymiarowe, prognozowanie i analiza szeregów czasowych, data mining metody bez nauczyciela i  metody predykcyjne):

- liczba osób na szkoleniu – 15,

- liczba grup – 1,

- czas szkolenia – 120h dydaktycznych,

- termin realizacji szkolenia: czerwiec 2019, lipiec 2019;

7. szkolenie pn. „Modelowanie w badaniach marketingowych i rynkowych, z wykorzystaniem  Statistica”(modele pomiaru i analiza rzetelności skal, regresja prosta i wieloraka, modele logitowe i probitowe, eksploracyjna analiza czynnikowa, konfirmacyjna analiza czynnikowa, równania strukturalne):

- liczba osób na szkoleniu – 15,

- liczba grup – 1,

- czas szkolenia – 24 h dydaktycznych,

- termin realizacji szkolenia: luty 2020.

8. szkolenie pn. „Prognozowanie i analiza szeregów czasowych z wykorzystaniem Statistica”(procesy stochastyczne i szeregi czasowe, klasyczna analiza szeregów czasowych, wyrównanie wykładnicze, metody regresyjne w modelowaniu i prognozowaniu szeregów czasowych, procesy prognostyczne w przedsiębiorstwie):

- liczba osób na szkoleniu – 15,

- liczba grup – 1,

- czas szkolenia – 24 h dydaktycznych,

- termin realizacji szkolenia: marzec 2020.

 

W ramach szkoleń 1- 8  jeden uczestnik może skorzystać z więcej niż jednej formy wsparcia.

 

OBSZAR 2: Prowadzenie dydaktyki w języku obcym

Formy wsparcia:

 

1. kurs języka angielskiego (wymagana znajomość na poziomie B1):

- liczba osób na szkoleniu – 5,

- liczba grup – 4,

- czas szkolenia – 180h dydaktycznych,

- termin realizacji szkolenia: semestr letni 2018/2019  (marzec – czerwiec  2019) , semestr zimowy 2019/2020, semestr letni 20 19/2020

2. kurs języka angielskiego (wymagana znajomość na poziomie B2):

- liczba osób na szkoleniu – 5,

- liczba grup – 2,

- czas szkolenia – 120h dydaktycznych,

- termin realizacji szkolenia: semestr letni 2018/2019  (marzec – czerwiec  2019) , semestr zimowy 2019/2020.

 

W ramach szkoleń z obszaru 2 jeden uczestnik może skorzystać z jednej formy wsparcia.

 

KONTAKT

Osoby zainteresowane uzyskaniem dodatkowych informacji w sprawie szkoleń z  projektu pn. ,,Program Rozwojowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie’’ Zadanie 13. „Podnoszenie kompetencji dydaktycznych nauczycieli akademickich WNE” zachęcamy do kontaktu:

 

Zespół koordynatorów projektu:

dr hab. Mariola Grzybowska-Brzezińska, prof.UWM - margrzyb@uwm.edu.pl

dr Tomasz Wierzejski - tomasz.wierzejski@uwm.edu.pl

 

Wydział Nauk Ekonomicznych UWM w Olsztynie

ul. Oczapowskiego 4, pok. 6

czynne w poniedziałek (godz. 10.00-12.00), środę (godz. 9.00-11.00) i czwartek (godz. 11.00-13.00)