WNE - Wyniki rekrutacji

Przedstawiamy wyniki rekrutacji na szkolenia z projektu pn. ,,Program Rozwojowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie’’ Zadanie 13. „Podnoszenie kompetencji dydaktycznych nauczycieli akademickich WNE”

Wyniki