W związku z ogłoszonym na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanem epidemii (Dz.U. 2020 poz. 522) aby ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa COVID-19  Uniwersytet Warmińsko-Mazurski  w Olsztynie kontynuuje zawieszenie wszystkich zajęć dydaktycznych, wszelkich wyjazdów służbowych pracowników, studentów i doktorantów.

Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2020 r. zmieniające Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r.

Stan ten obowiązuje do odwołania


 

W związku z zapobieganiem rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19 Zarządzeniem Rektora, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski  w Olsztynie zawiesza wszystkie zajęcia dydaktyczne, wszelkie wyjazdy służbowe pracowników, studentów i doktorantów.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 12 marca 2020 roku i obowiązuje do 29 marca 2020 roku.

Zarządzenie Rektora

 

Stanowisko Instytucji Zarządzającej w sprawie poniesionych kosztów za odwołane wsparcia z powodu zagrożenia epidemiologicznego

Rekrutacja na staże

STAŻE DLA STUDENTÓW kierunku Turystyka i rekreacja

Rozpoczyna się rekrutacja kandydatów do realizacji zadania 7 "Programy stażowe dla studentów" w ramach projektu "Program Rozwojowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER).

Warunkiem ubiegania się o staż jest przesłanie e-mailem podpisanych skanów dokumentów do koordynatora wydziałowego na adres: katarzyna.bulkowska@uwm.edu.pl (w tytule maila proszę wpisać "Staż POWER").

Wymagane dokumenty:

1) formularz rekrutacyjny (Załącznik nr 1),

2) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zwykłych (Załącznik nr 2)

3) koncepcja własna stażu (Załącznik nr 3).

 

Dokumenty rekrutacyjne są do pobrania na stronie internetowej projektu: https://zpr.uwm.edu.pl/group/wydzial-nauk-o-srodowisku-0/dokumenty-stazowe.         

 

Nabór wniosków dla I stopnia studiów stacjonarnych trwa do 29.05.2020r.

Nabór wniosków dla II stopnia studiów stacjonarnych trwa od 01.06. do 15.06.2020r.

W przypadku uzyskania takiej samej punktacji podczas oceny wniosku decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Koordynator Wydziałowy

dr hab. inż. Katarzyna Bułkowska

katarzyna.bulkowska@uwm.edu.pl

tel. 89 523-41-17