W związku z ogłoszonym na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanem epidemii (Dz.U. 2020 poz. 522) aby ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa COVID-19  Uniwersytet Warmińsko-Mazurski  w Olsztynie kontynuuje zawieszenie wszystkich zajęć dydaktycznych, wszelkich wyjazdów służbowych pracowników, studentów i doktorantów.

Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2020 r. zmieniające Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r.

Stan ten obowiązuje do odwołania


 

W związku z zapobieganiem rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19 Zarządzeniem Rektora, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski  w Olsztynie zawiesza wszystkie zajęcia dydaktyczne, wszelkie wyjazdy służbowe pracowników, studentów i doktorantów.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 12 marca 2020 roku i obowiązuje do 29 marca 2020 roku.

Zarządzenie Rektora

 

Stanowisko Instytucji Zarządzającej w sprawie poniesionych kosztów za odwołane wsparcia z powodu zagrożenia epidemiologicznego

Dokumentacja

Dokumentacja

Zarządzenie Nr 118/2018 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr POWR.03.05.00-00-Z310/17 pn. „Program Rozwojowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie’’, Zadanie 14 Podnoszenie kompetencji dydaktycznych nauczycieli akademickich WNoŚ – plik PDF ze zmianą z dnia 02 października 2019 r. Zarządzeniem Rektora  Nr.

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA w Projekcie nr POWR.03.05.00-00-Z310/17 pn. ,,Program Rozwojowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie’’  – plik PDF

Załączniki do regulaminu:

  • FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY - Załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr POWR.03.05.00-00-Z310/17  pn. „Program Rozwojowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie” (Zadanie 14.) plik Word
  • ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH - Załącznik nr 2 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr POWR.03.05.00-00-Z310/17  pn. „Program Rozwojowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie” (Zadanie 14.) plik Word
  • UMOWA UCZESTNICTWA w Projekcie pn. „Program Rozwojowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie” Zadanie 14 Podnoszenie kompetencji dydaktycznych nauczycieli akademickich WNoŚ – Załącznik nr 3 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie nr POWR.03.05.00-00-Z310/17 pn. „Program Rozwojowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie” (Zadanie 14.) -  plik PDF
  • DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE- Załącznik nr 4 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr POWR.03.05.00-00-Z310/17 pn. „Program Rozwojowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie” (Zadanie 14.) - plik Word
  • KWESTIONARIUSZ OSOBOWY - Załącznik nr 5 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr POWR.03.05.00-00-Z310/17 pn. „Program Rozwojowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (Zadanie 14.)plik Word
  • OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU -Załącznik nr 6 do Regulaminu rekrutacji uczestnictwa w projekcie nr POWR.03.05.00-00-Z310/17 pn. „Program Rozwojowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie(Zadanie 14.) – plik Word