Kontakt

KONTAKT

Osoby zainteresowane uzyskaniem dodatkowych informacji w sprawie szkoleń z  projektu pn. ,,Program Rozwojowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie’’ Zadanie 14. "Podniesienie kompetencji dydaktycznych nauczycieli akademickich WNoŚ" zapraszamy do kontaktu.

Zespół koordynatorów projektu:

dr inż. Katarzyna Bułkowska - katarzyna.bulkowska@uwm.edu.pl, tel. (89) 523 41 17

dr inż. Ewa Trojnicka-Lendzion - ewat@uwm.edu.pl, tel. (89) 523 41 31