Szkolenia dla pracowników

Obszar 1: Innowacyjne umiejętności dydaktyczne

Formy wsparcia:

 1. Szkoła tutorów:

 • liczba osób na szkoleniu - 12
 • czas szkolenia - 64 h dydaktyczne
 • termim szkolenia - semestr zimowy i letni 2019/20

 

 2. Neurodydaktyka

 • liczba osób na szkoleniu - 11
 • czas szkolenia - 16 h dydaktycznych
 • termin szkolenia - semestr letni 2020/21

 

Obszar 2: Prowadzenie dydaktyki w języku obcym

Formy wsparcia:

1. Zajęcia indywidualne z języka angielskiego

 • liczba osób na szkoleniu - 14
 • czas szkolenia - 60 h dydaktycznych
 • termin szkolenia - od semestru letniego 2018/19 do serestru letniego 2021/22

 

Obszar 3: Szkolenia informatyczne

1. Gamifikacja i narzędzia IT 

 • liczba osób na szkoleniu - 12
 • czas szkolenia - 32 h dydaktyczne (4 dni x 8h)
 • termin szkolenia - semestr zimowy 2020/21

 

2. Pakiet szkoleń ECDL ADVANCED

 • liczba osób na szkoleniu - 11
 • termin szkolenia - semestr letni 2019/20, semestr zimowy 2020/21 

 

3.  Szkolenia z obsługi aplikacji Quantum GIS

 • liczba osób na szkoleniu - 7
 • czas szkolenia - 32 h dydaktyczne (4 dni x 8h)
 • termin szkolenia - semestr letni 2020/21

 

 4. Kurs podstaw analizy danych w środowisku Origin

 • liczba osób na szkoleniu - 4
 • czas szkolenia - 7 h dydaktycznych
 • termin szkolenia - semestr letni 2019/20

 

5. Kurs obsługi aplikacji EPANET2

 • liczba osób na szkoleniu - 4
 • czas szkolenia - 11 h dydaktycznych
 • termin szkolenia - semestr zimowy 2020/21

 

6. Kurs obsługi aplikacji SWMM 5

 • liczba osób na szkoleniu - 4
 • czas szkolenia - 5 h dydaktycznych
 • termin szkolenia - semestr letni 2020/21

 

KONTAKT

Osoby zainteresowane uzyskaniem dodatkowych informacji w sprawie szkoleń z  projektu pn. ,,Program Rozwojowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie’’ Zadanie 14. "Podniesienie kompetencji dydaktycznych nauczycieli akademickich WNoŚ" zapraszamy do kontaktu.

Zespół koordynatorów projektu:

dr inż. Katarzyna Bułkowska - katarzyna.bulkowska@uwm.edu.pl, tel. (89) 523 41 17

dr inż. Ewa Trojnicka-Lendzion - ewat@uwm.edu.pl, tel. (89) 523 41 31