Harmonogram

 

Regulamin rekrutacji oraz dokumentacja związana z udziałem w Zadaniu 15. znajdują się na stronie internetowej projektu: https://zpr.uwm.edu.pl, w zakładce Strefa pracownika naukowo-dydaktycznego Wydziału Nauki o Żywności.

Wypełnione dokumenty rekrutacyjne należy składać w pok. 134A, Plac Cieszyński 1 (P. Agata Wasilewska) w terminie do 13 lutego 2019.

Termin realizacji kursów językowych: styczeń 2019 – czerwiec 2022.