W związku z ogłoszonym na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanem epidemii (Dz.U. 2020 poz. 522) aby ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa COVID-19  Uniwersytet Warmińsko-Mazurski  w Olsztynie kontynuuje zawieszenie wszystkich zajęć dydaktycznych, wszelkich wyjazdów służbowych pracowników, studentów i doktorantów.

Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2020 r. zmieniające Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r.

Stan ten obowiązuje do odwołania


 

W związku z zapobieganiem rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19 Zarządzeniem Rektora, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski  w Olsztynie zawiesza wszystkie zajęcia dydaktyczne, wszelkie wyjazdy służbowe pracowników, studentów i doktorantów.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 12 marca 2020 roku i obowiązuje do 29 marca 2020 roku.

Zarządzenie Rektora

 

Stanowisko Instytucji Zarządzającej w sprawie poniesionych kosztów za odwołane wsparcia z powodu zagrożenia epidemiologicznego

Szkolenia

W ramach Zadania 15. „Podniesienie kompetencji  dydaktycznych nauczycieli akademickich WNoŻ” projektu „Program Rozwojowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie”  (nr POWR.03.05.00-00-Z310/17) współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) realizowane będą kursy języka angielskiego na poziomie B2 i C1 z zakresu prowadzenia dydaktyki w języku angielskim dla 30 nauczycieli akademickich Wydziału Nauk o Żywności Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Miejsce realizacji kursów językowych: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Termin realizacji kursów językowych: styczeń 2019 – czerwiec 2022

Zajęcia będą prowadzone w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach między 9:00 a 15:00. – do uzgodnienia z Zamawiającym, w systemie 1-2 spotkania w tygodniu po 2 godziny szkoleniowe dziennie.

Liczba grup i uczestników:

2 grupy 10-osobowe: kurs na poziomie B2
1 grupa 10-osobowa: kurs na poziomie C1

Liczba godzin kursu:

210 godzin dydaktycznych dla każdej grupy (7 semestrów x 30 godzin dydaktycznych x 3 grupy = 630 godzin dydaktycznych)

Cel i program szkolenia: celem kursu jest podniesienie umiejętności posługiwania się językiem angielskim przez osoby prowadzące zajęcia dydaktyczne na specjalnościach w języku angielskim – nauka języka zgodnie z wymogami poziomu odpowiednio B2 i C1 ze szczególnym uwzględnieniem terminologii związanej z branżą spożywczą.