Język migowy podstawowy

50 godzin dydaktycznych; 30 osób – pracownicy biur/wydziałów odpowiedzialnych za realizację zadań na rzecz osób niepełnosprawnych