Marketing internetowy

24 godziny dydaktyczne; 30 osób – pracownicy biur/wydziałów odpowiedzialnych za promocję, tworzenie oferty uczelni oraz współpracę międzynarodową